Odszedł wybitny filozof, personalista, etyk, pedagog,
oddany nauce i młodzieży nauczyciel akademicki, publicysta,
człowiek wielkiego ducha, bezkompromisowy obrońca prawdy.


Nie żyje Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego


Wojciech Chudy

Zmarł 15 marca 2007 r. w lubelskim szpitalu po ciężkiej chorobie.

 

Był osobą niepełnosprawną; straszliwe schorzenie na całe życie
przykuło go do inwalidzkiego wózka. Jednocześnie był pogodnym,
życzliwym człowiekiem, intelektualnie daleko ponadprzeciętnie
zaangażowanym w życie naukowe i społeczne środowiska KUL.

 

Przeżył 60 lat. Był kierownikiem Katedry Filozofii Wychowania
Instytutu Pedagogiki KUL, członkiem Zarządu i Rady Naukowej
Instytutu Jana Pawła II oraz Kolegium Redakcyjnego Kwartalnika
Ethos. Przed laty zasiadał m.in. w radzie nadzorczej Radia Lublin.

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2017, godz. 16:19 - Andrzej Zykubek