Z wielką radością informujemy, że Rada Naukowa
Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych
Studiów Humanistyczno-Społecznych

wybrała nowego Dyrektora Kolegium MISHuS.

 

Funkcję tę będzie pełniła

Prof. KUL dr hab. Bożena Czernecka-Rej

 

Szanowna Pani Profesor,

serdecznie gratulujemy wyboru!

 

 

Prof. KUL dr hab. Annie Głąb

dziękujemy za pełnioną przez trzy lata funkcję
Dyrektora Kolegium MISHuS KUL!

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2023, godz. 11:44 - Andrzej Zykubek