Z przyjemnością informujemy, iż na podstawie Zarządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny wniosków o przyznanie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki(Dz. Urz. MEiN z 2020 r. poz. 16) Pani Prof. KUL dr hab. Jadwiga Potrzeszcz została powołana w skład Zespołu doradczego do oceny wniosków o przyznanie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 18.01.2021, godz. 11:44 - Adam Jankowski