Z wielką radością przyjęliśmy informację, że prof. dr hab. Paweł Kawalec został powołany na członka VII kadencji Polskiej Komisji Akredytacyjnej na lata 2024-2027.

 

Minister Edukacji i Nauki powołał skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2024-2027. PKA jest niezależną instytucją działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki. 

 

W skład PKA wchodzi: 100 członków oraz przewodniczący Parlamentu Studentów RP. Członkowie Komisji zostali powołani spośród kandydatów zgłoszonych przez: uczelnie, Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, konferencje rektorów, prezydium PKA, Parlament Studentów RP, ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców. Kadencja PKA rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2024 r. i trwa 4 lata. Nominację na Przewodniczącego PKA otrzymał ks. prof. Tadeusz Stanisławski.

 

 

Wszystkim powołanym Członkom PKA,
a w szczególności Panu Profesorowi,
serdecznie gratulujemy

 

 

 

 

Źródło informacji

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2023, godz. 11:17 - Andrzej Zykubek