22 czerwca 2021 roku tytuł doktora honoris causa KUL otrzymał prof. Reinhard Zimmermann, wybitny znawca prawa rzymskiego, historii prawa, prawa prywatnego i europejskiego. Uniwersytet przyznał to wyróżnienie za szczególne osiągnięcia w dziedzinie prawa, odkrywanie i popularyzowanie źródeł europejskiej tożsamości prawnej.

 

 

 

 

 

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 23.06.2021, godz. 08:16 - Adam Jankowski