Dzień I

Inauguracja Konsorcjum „Bezpieczeństwo gospodarcze Polski” – 26.11.2014 r., sala CI-300

 

14.30 - Rejestracja uczestników

 

15.00 - Otwarcie i wystąpienia okolicznościowe:

Rektor KUL

ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL - Dziekan WPPKiA KUL

ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL - Kierownik Katedry Negocjacji i Mediacji

 

15.15 – Podpisanie umowy Konsorcjum "Bezpieczeństwo gospodarcze Polski"

15.45 – Wykład okolicznościowy - Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa

16.15 – Wykład okolicznościowy - Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli - "Bezpieczeństwo gospodarcze Polski w świetle ustaleń Najwyższej Izby Kontroli"

 

Bezpieczeństwo gospodarcze Polski

Moderator panelu – dr Marcin Asłanowicz, Baker & McKenzie

 

16.45 - Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego jako element bezpieczeństwa gospodarczego kraju - Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 

 

Uczestnicy panelu:

 • Marek Goluch, Prezes PGE Dystrybucja S.A.
 • Andrzej Skolmowski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.
 • Piotr Szlagowski, Dyrektor Departamentu Regulacji PGNIG S.A.
 • Piotr Chełmiński, Członek Zarządu ds. rozwoju i energetyki PKN Orlen S.A.
 • Wojciech Słowiński, PricewaterhouseCoopers
 • Przemysław Dąbrowski, Członek Zarządu PZU S.A.
 • Maciej Maniecki, Prezes Zarządu Rady Przedsiębiorczości Lubelszczyzny

 

(po wypowiedziach uczestników panelu kontynuacja debaty z przedstawicielami Zarządów spółek z Lublina)

 

18.30 - Kolacja

 

21.00 - Spotkanie Rady Biznesu

 

 

Dzień II

Międzynarodowa konferencja naukowa – Polubowne rozwiązywanie sporów gospodarczych w spółkach handlowych – 27.11.2014 r., sala CI-300

 

8.20 - Rejestracja uczestników

 

9.00 – Otwarcie konferencji

ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL – Dziekan WPPKiA KUL

mgr Marek Dąbrowski – kierownik Lubelskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji

Prezydent Miasta Lublina

Marszałek Województwa Lubelskiego

Wojewoda Lubelski

 

9.30 – Podpisanie aktu erygującego powstanie CAM w Lublinie

9.50 – Wykład otwierający konferencję: Rekomendacje w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych w kontekście sporów gospodarczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa – Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki

 

10.10 – I Panel

European perspective of amicable ways of resolving conflicts in companies and corporations

Moderator panelu - dr Marcin Asłanowicz, Baker & McKenzie

Uczestnicy panelu:

 • 10.10 – The evolution of disclosure as a way to avoid conflict – prof. Adam Sulkowski, University of Massachusetts Dartmouth
 • 10.30 – Entrepreneurs’ perspective of resolving economic and legal disputes in companies with using amicable methods – Zhongdong Niu, Edinburgh Napier University
 • 10.50 – Use of arbitration in conflicts appearing during the functioning of the company – prof. dr Daniel Girsberger, Universität Luzern

 

11.15 – Przerwa kawowa

 

11.30 – II Panel

Polubowne rozwiązywanie sporów gospodarczych w spółkach handlowych w Polsce

Moderator panelu - Kamil Golema, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Uczestnicy panelu:

 • 11.30 – Za i przeciw poddaniu sporu korporacyjnego pod rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego - dr Marcin Asłanowicz, Baker & McKenzie
 • 11.45 – Korzyści i zagrożenia rozwiązywania sporów gospodarczych z udziałem spółek handlowych w drodze mediacji – Łukasz Rozdeiczer, Georgetown University
 • 12.00 – Negocjacje jako metoda polubownego rozwiązywania sporu gospodarczego – adw. Andrzej Miklas, Weil, Gotshal & Manges
 • 12.15 – Zasada poufności w alternatywnych metodach rozwiązywania sporów gospodarczych – dr Piotr Sławicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

12.30 – Przerwa kawowa

 

13.00 – III Panel

Debata: Specyfika i aktualne problemy polubownego rozwiązywania sporów gospodarczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa – bariery i kierunki zmian

Moderator panelu: Robert Pelewicz, Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

Uczestnicy panelu:

 • 13.00 – Specyfika sporów gospodarczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa – adw. Marek Forystek, Forystek & Partnerzy
 • 13.20 – Rozstrzygnięcie sądu czy korzystanie z ADR w rozwiązywaniu sporów gospodarczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa? Kierunki zmian – sędzia Adam Czerwiński, KSSIP
 • 13.40 – Dlaczego spółki z udziałem Skarbu Państwa w znikomym stopniu korzystają z ADR w rozwiązywaniu sporów gospodarczych – Bogdan Dzudzewicz, PKN Orlen S.A.

 

14.00 – wykład zamykający konferencję - ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL – Perspektywy rozwoju mediacji jako sposobu rozwiązywania sporów gospodarczych.

 

14.30 – Lunch

Autor: Piotr Sławicki
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2014, godz. 12:57 - Piotr Sławicki