PROGRAM - 27.11.2015

 

Collegium Iuridicum KUL, CI-300

8.30 – Rejestracja uczestników

9.00 – Otwarcie i wystąpienia okolicznościowe:

Rektor KUL

dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL - Dziekan WPPKiA KUL

 

Podpisanie Umowy Konsorcjum przez nowych Członków

 

9.30 -11.30

 

Debata na temat „Czy prywatyzacja majątku Skarbu Państwa jest
dobrą drogą budowania bezpieczeństwa gospodarczego Polski?”

 

Moderator Debaty: Wojciech Słowiński PricewaterhouseCoopers

 

Udział wezmą Ministrowie Skarbu Państwa po 1989 roku: Aleksander Grad, Jacek Socha, Emil Wąsacz, Tomasz Gruszecki, Włodzimierz Karpiński.

 

 

Międzynarodowa konferencja naukowa

Rozwiązywanie sporów konsumenckich w Unii Europejskiej

 

12.00-12.45 – Wystąpienia okolicznościowe:

 

Mariusz Haładyj, Wiceminister w Ministerstwie Gospodarki, Czy mediacja opłaca się przedsiębiorcom?

Wojciech Kutyła, Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, Ochrona praw konsumenta w kontekście działalności kontrolnej NIK

 

Panel 1. Rozwiązywanie sporów konsumenckich na rynkach wewnętrznych UE i państw stowarzyszonych z UE (12.45-14.00)

Moderator panelu – dr Marcin Asłanowicz

  • prof. Horst Eidenmüller (University of Oxford), Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich w UE, ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec i Austrii 
  • prof. María Concepción Rayón (Universidad Complutense de Madrid), Rozwiązywanie sporów konsumenckich w Hiszpanii 
  • dr Christine Moehler (University of Lucerne), Funkcjonowanie arbitrażu konsumenckiego w praktyce obrotu prawnego w Szwajcarii
  • Loredana Allegranza (Wolf Theiss), Alternatywne metody rozwiązywania sporów konsumenckich w Anglii

 

14.00-14.15 – Przerwa

 

Panel 2. Rozwiązywanie sporów konsumenckich w Polsce. Prawo i praktyka (14.15-15.15)

Moderator panelu – SSO Robert Pelewicz, Prezes SO w Tarnobrzegu

  • Krzysztof Podgórski, Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów
  • dr Zenon Pokojski, Wiceprezes zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” SA
  • Milena Górecka, Naczelnik Wydziału Polityki Konsumenckiej Departamentu Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego UKE
  • dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL, Kierownik Katedry Prawa Handlowego KUL

 

15.15 - Zakończenie konferencji

 

Organizatorzy zastrzegają prawo do zmiany powyższego programu.

Autor: Piotr Sławicki
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2015, godz. 17:48 - Piotr Sławicki