Przyszłość ludzkości – wyzwania antropologii

Ogólnopolska konferencja naukowa Papieskiej Rady Kultury pod patronatem

Wydziału Filozofii KUL i Roczników Kulturoznawczych KUL

 

 

 

 

Miejsce: Aula CTW-113 (Centrum Transferu Wiedzy)

Czas: 27.10.2017

 

 

 • 9.00 O. prof. dr hab. Marcin Tkaczyk, Prorektor KUL Otwarcie konferencji
 • 9.15 Ks. prał. Tomasz Trafny (Papieska Rada Kultury) Nauki przyrodnicze a antropologia w refleksji Papieskiej Rady Kultury
 • 9.30 Red. Witold Repetowicz (Akademia Sztuki Wojennej) Niezrównoważony przyrost naturalny w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie: przyczyny i skutki dla Europy
 • 10.05 Dr hab. Paweł Sajdek (prof. UP) Pojęcie osoby w myśli indyjskiej
 • 10.40 Dr hab. Andrzej Radomski (prof. UMCS) Pięć wyzwań humanistyki cyfrowej w świecie Inteligentnej Rzeczywistości
 • 11.15 Dr hab. Paweł Garbacz (prof. KUL) Sztuczna inteligencja a przyszłość ludzkości
 • 11.50 Przerwa kawowa
 • 12.15 Prof. dr hab. Alina Midro (UMB) Zagrożenia ludzkiego dobrostanu z perspektywy dotychczasowego rozwoju genetyki medycznej
 • 12.50 Prof. dr hab. Piotr Gutowski (KUL) O roli sfery poznawczej dla jednostek, narodów i ludzkości
 • 13.25 Prof. dr hab. Wojciech Burszta (SWPS) Kim jest dzisiejszy homo barbarus

 

 

 • 14.00 Dyskusja panelowa Przyszłość świata Zachodu (prowadzący: ks. dr Piotr Pasterczyk, uczestnicy: prof. dr hab. Wojciech Burszta, prof. dr hab. Andrzej Mencwel, prof. dr hab. Piotr Gutowski, prof. dr hab. Alina Midro, red. Witold Repetowicz)

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2017, godz. 11:23 - Andrzej Zykubek