Autorstwo:

 • Problem polemiczno-apologetycznego charakteru neoscholastyki polskiej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, ISBN 978-83-8061-308-9, ss. 232.

 

Współredakcja:

 • Czesław Martyniak, Dzieła, Lublin 2006, ISBN 83-7363-374-x, ss. 539.
 • Idzi Radziszewski, Pisma, Lublin 2009, ISBN 978-83-7363-7, ss. 588.
 • Światopoglądowe Odniesienia Filozofii Polskiej, Lublin 2011, ISBN 978-83-7702-347-1, ss. 434.

 

Artykuły:

 • Relacja prawa naturalnego do stanowionego według Czesława Martyniaka w: Prawo Administracja Kościół ISSN 1644-9924, 1/2 (2005), s. 25 – 41.
 • Europejskie inspiracje filozofii prawa Czesława Martyniaka w: Studia z Filozofii Polskiej ISSN 1897 – 8584, t. 4 (2009) s. 197 – 207.
 • Prawa człowieka jako ochrona fundamentalnych wartości w ujęciu F. J. Mazurka w: Studia z Filozofii Polskiej t. 6 (2011), s. 195 – 206.
 • Neotomistyczne ujęcie prawa naturalnego jako podstawa praw człowieka w: R. Moń, A. Kobyliński (red.) O prawach człowieka nieco inaczej, Warszawa 2011, s. 99 – 108.
 • Światopoglądowe odniesienia neoscholastyki w ujęciu ks. Idziego Radziszewskiego, w: S. Janeczek, R. Charzyński, M. Maciołek (red.) Światopoglądowe Odniesienia Filozofii Polskiej, Lublin 2011, s. 303 - 315.
 • Dwugłos historii filozofii polskiej w kwestii autonomii tomizmu w: J. Skoczyński (red.) Mit Historia Kultura, Kraków 2012, ISBN 978-83-7638-222-7, s. 15 – 22.
 • Ksiądz Idzi Radziszewski jako filozof w: S. Janeczek, M. Krupa (red.), Rektorowi KUL w 90. Rocznicę śmierci ks. Idziego Radziszewskiego, Lublin 2013, ISBN 978-83-7702-744-8, s. 85 – 108.
 • Filozofia chrześcijańska a chrześcijański światopogląd według ks. Piotra Chojnackiego w: S. Janeczek, A. Starościc (red.) Filozofia a religia w dziejach filozofii polskiej Inspiracje – krytyka, Lublin 2014, ISBN 978-83-7702-931-2, s. 461 – 476.
Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2017, godz. 07:34 - Anna Starościc