• Urodzony 09 listopada 1960 w Poznaniu, gdzie mieszka wraz z żoną Ewą (dr.n.med, specjalista radiolog).
 • Studiował w Lublinie, a dokształcał się Bielefeld, Paryżu, Köln, Louvain-la-Neuve, Neuchatel i Genewie.
 • W wolnych od filozofowania chwilach słucha muzyki poważnej (zwłaszcza kantat J.S. Bacha), pedałuje, pływa i bawi się nartami.


Zainteresowania badawcze

Flozofia społeczeństwa oraz filozofia nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki:

 • wyboru aparatury pojęciowej w ontologii społecznej oraz znaczenia wspomnianego wyboru w kwestii proponowanego typu wyjaśniania w naukach społecznych;
 • metateoretycznej charakterystyki różnych stanowisk w obrębie współczesnej filozofii analitycznej (M. Bratman, M. Gilbert, J. R. Serale, Ph. Pettit, R. Tuomela) w sprawie konstytuowania się rzeczywistości społecznej (pojęcie faktu społecznego oraz zagadnienie wspólnotowości;
 • historii myśli społecznej i metodologii socjologii,, zwłaszcza tradycji Weberowska oraz fenomenologii społecznej (A. Schütz, P. Berger, Th. Luckmann itp.), a zwłaszcza pojęciem Lebenswelt;
 • dyskusji we współczesnej filozofii politycznej (zwłaszcza neo-republikańska koncepcja wolności i obywatelstwa).
 • racjonalności (irracjonalności) działań społecznych, zwłaszcza w odniesieniu do kategorii uczuć i emocji (Jon Elster).
 • ‘praktyk społecznych' we współczesnej filozofii analitycznej (Th. Schadzki, R. Toumela, St. P. Tuner).

 

Wykształcenie

 

 • 1979-1985 - Wydział Filozoficzny, Katolicki Uniwersytet Lubelski (zajęcia uzupełniające na Wydziale Nauk Humanistycznych - anglistyka i historia sztuki).
 • 09 września 1985 - magisterium z filozofii (Istnienie i istota wartości. Dyskusje metafilozoficzne we współczesnej filozofii polskiej, pisanej pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Kamińskiego, recenzent dr. Stanisław Majdański).
 • 1985-1989 - Katolicki Uniwersytet Lubelski, Kurs doktorancki na Wydziale Filozofii (przy Katedrze Metodologii Nauk - ks. prof. Andrzej Bronk) .
 • 25 czerwca 2003 - doktorat z filozofii Podmiot intencjonalny a wyjaśnianie w naukach społecznych. Studium metodologiczne. Promotor ks. prof. Andrzej Bronk (KUL), recenzenci ks. prof. Józef Herbut (KUL) i prof. Marek Ziółkowski (UAM Poznań).

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych

 • 1990 - PTF, Polskie Towarzystwo Filozoficzne.
 • 1997 - GAP, Gesellschaft für Analytische Philosophie.
 • 1997 - PTLiFN, Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki.
 • 1999 - PTS, Polskie Towarzystwo Semiotyczne.
 • 2004 - TN KUL, Towarzystwo Naukowe KUL.
 • 2007 - PTS, Polskie Towarzystwo Socjologiczne.
Stanowiska służbowe

 • 1990-1999 asystent przy Katedrze Metodologii Nauk, Zakład Logiki i Teorii Poznania, Wydział Filozoficzny KUL;
 • 1999-2003 wykładowca przy Katedrze Metodologii Nauk, Zakład Logiki i Teorii Poznania, Wydział Filozoficzny KUL;
 • 2003-2004 asystent przy Katedrze Metodologii Nauk, Zakład Logiki i Teorii Poznania, Wydział Filozoficzny KUL;
 • 2005- adiunkt przy Katedrze Metodologii Filozofii, Zakład Logiki i Teorii Poznania, Wydział Filozoficzny KUL.

 

Osiągnięcia i doświadczenia badawcze

 

 • (15.07-15.10) 1986 asystent (Wissenschaftliche Hilfskraft) przy Znaniecki Projekt prowadzonym na Wydziale Socjologii Uniwersytetu w Bielefeld, RFN (Prof. Dr. Richard Grathoff).
 • 1990-1991 udział w projekcie badawczym Prof. dr hab. Antoni B. Stępień (KUL), Współczesne problemy uzasadniania w filozofii - Alfreda Schütza próba filozoficznego ufundowania nauk społecznych (mps.)
 • 1999-2000 grant badawczy (PROMOTORSKI) przyznany przez KBN (numer rejestracyjny 1 H01A 018 17) Świat Życia i nauka. Alfred Schütz i problem poznawczego statusu nauk społecznych.
 • 2004 - grant "wewnętrzny" w ramach badań własnych KUL: Czym są i jak istnieją fakty społeczne. Z badań nad aparaturą pojęciową ontologii społecznej.
 • U źródeł wspólnotowości. Jednostka i grupa społeczna w świetle dyskusji we współczesnej analitycznej filozofii społeczeństwa - grant wewnętrzny w ramach badań własnych KUL realizowany w roku 2005

 

Doświadczenie dydaktyczne
 • 1986- ćwiczenia do wykładu Semiotyka z elementami logiki i metodologii nauk humanistycznych dla studentów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL.
 • 1991-1992 Wykład i ćwiczenia z Metodologia nauk społecznych (filia KUL w Stalowej Woli)
 • 1992-1998 ćwiczenia z metodologii nauk dla studentów II'go roku filozofii przyrody i ochrony środowiska (do wykładów ks. prof. A. Bronka i ks. prof. Z. Hajduka).
 • 1990-1995 ćwiczenia z elementów teorii nauki dla studentów II'go roku pedagogiki i socjologii 1990-1995 i 2000-2004 (do wykładu ks. prof. A. Bronka).
 • 1990-1993 ćwiczenia z semiotyki z elementami logiki formalnej dla studentów I'go roku pedagogiki (do wykładu ks. prof. A. Bronka).
 • 1996-2004 Translatorium z anglojęzycznych tekstów filozoficznych III-V rok
 • 2001-2003 Konwersatorium z metodologii nauk społecznych - Wydział Filozoficzny III-V rok.
 • 2001- Ćwiczenia z metodologii nauk społecznych - Wydział Filozoficzny III-V rok
 • 2003- Wykłady z wybranych zagadnień z metodologii nauk społecznych
 • 2004- Wykłady z wybranych zagadnień z metodologii filozofii.
 • 2006- Translatorium z anglojęzycznych tekstów filozoficznych

 

Miscellanea
 • 1982- współpracownik wydawnictwa i miesięcznika W DRODZE w Poznaniu.
 • 1990-1995 członek Stypendialnej Komisji Kwalifikacyjnej GFPS w Lublinie (Gemeinschaft zur Förderung von Studienaufhalten Polnischer Studenten in die Bundesrepublik Deutschland E.V.).
 • 1994- członek GFPS-Polska: Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Naukowo Kulturalne.
 • 1995- Kurator I Akademickiego Koła PTTK przy KUL
 • 1994-1995 W ramach współpracy z firmą szkoleniowo-consultingową PDC Consensus (Warszawa) prowadzenie programu szkoleniowego: „Funkcje kierownika w nowej fabryce" dla kadry zarządzającej Fiat Auto Poland S.A. w Bielsku-Białej i w Tychach.
 • 1997-2002 W ramach zajęć Szkoły Letniej Języka i Kultury Polskiej KUL wykłady: „Obyczaje i tradycje w Polsce"(Customs and Traditions in Poland - w angielskiej wersji językowej) oraz „Polska Scena Polityczna" (Polish Political Scene - w angielskiej wersji językowej) - zarówno dla uczestników Szkoły jak i kursu Inter-Hostel Program.
 • 1999- W ramach programu Organizacja i zarządzanie oświatą prowadzonych przez Lubuską Akademię nauczycieli „Warszaty w Drodze" (w Zielonej Górze) pod patronatem Wydziału Nauk Humanistycznych KUL wykład: „Etyka zawodowa nauczyciela".

 

Stypendia i staże zagraniczne
 • (15.07-15.10) 1986 aasystent badawczy (Wissenschaftliche Hilfskraft) przy Znaniecki Projekt prowadzonym przy Wydziale Socjologii Uniwersytetu w Bielefeld, RFN - Prof. Dr Richard Grathoff
 • (03.01-30.05) 1987 studium języka i kultury francuskiej (L'Université de la Sorbonne) oraz badania własne w Bibliotece Maison des Sciences de L'Homme; (stypendium L'Association des Amis de KUL - L'Université Catholique de Lublin à Paris)
 • (10.04-30.09) 1989 studia filozofii i socjologii w Uniwersytecie w Kolonii (Universität zu Köln) (oraz pobyt w Husserls Archiv - Leuven i Louvain-la-Neuve (stypendium naukowe GIPS - Gemeinschaft zur Förderung von Studienaufhalten polnischer Studierenden in Deutschland e.V).
 • (17.04-27.04) 1990 postgraduate course „Micro-Macro Link in Contemporary Sociological Theory"w Inter-University Centre of Post-graduate Studies, Dubrownik.
 • (01.09-30.10) 1991 kwerenda biblioteczna w Uniwersytecie Bielefeld (stypendium Gemeinschaft zur Förderung von Studienaufhalten polnischer Studierenden in Deutschland e.V).
 • (05.10-19.12) 1992 chercheur libre przy Chaire Hoover d'éthique économique et sociale (prof. Philippe van Parijs) w Uniwersytecie Katolickim Louvain-la-Neuve.
 • (13.03-20.06) 1996 studia podyplomowe (DES - diplôme d'enseignement supérieur) "Théorie de la connais­sance dans la philosophie moderne et contempo­raine" (Neuchâtel-Genewa) - prof. prof. Jonathan Barnes, Richard Glauser, Kevin Mulligan, Philip Pettit.
 • Helsinki, 23-28.05.2005, cykl wykładów: "In Search of the Sources of Sociality (Community): Margaret Gilbert, Alfred Schütz and Karol Wojtyła" dla studentów Instytutu Filozofii Uniwersytetu w Helsinkach w ramach wymiany Socrates-Erasmus
 • Parma, 22-26.05.2006, cykl wykładów: Freedom-Republic-Citizenship: Significance of the Social Ontology Considerations for the Political Philosophy dla studentów Instytutu Filozofii Uniwersytetu w Parmie w ramach wymiany Socrates-Erasmus.
 • Helsinki, 17-20.04.2007, cykl wykładów: Freedom-Republic-Citizenship: Significance of the Social Ontology Considerations for the Political Philosophy, dla studentów Instytutu Filozofii Uniwersytetu w Helsinkach w ramach wymiany Socrates-Erasmus

Autor: Rafał Paweł Wierzchosławski
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2009, godz. 12:16 - Andrzej Zykubek