Retoryka Stosowana KUL

Niezwykłe studia - wyjątkowe kompetencje

 

Retoryka Stosowana na KUL-u, to – unikalne w skali Polski – wspaniałe, wszechstronne studia, które uczą jasnego i logicznego myślenia oraz pięknego i skutecznego mówienia.

 • W dobie mediów cyfrowych dają niezwykłe wprost umiejętności kontaktu z drugim człowiekiem, bycia z ludźmi – świadomego oddziaływania na nich poprzez słowo i gest.
 • Pozwalają dogłębnie analizować każdy komunikat, werbalny czy audiowizualny i krytycznie oceniać wszelkie przekazy – zarówno medialne, reklamowe, czy polityczne.
 • Kształtują wysokie kompetencje perswazyjne – uczą solidnej argumentacji i przekonywania, sztuki dyskusji i obrony przekonań, nie ulegania naciskom i wpływom.
 • Przygotowują profesjonalnych mówców i konferansjerów, rzeczników prasowych i specjalistów od kształtowania wizerunku, copywriterów i dziennikarzy, szkoleniowców i trenerów oraz wnikliwych analityków i komentatorów rozmaitych form komunikacji.

 

 

Więcej informacji na naszych stronach internetowych: http://retoryka.kul.pl i https://www.facebook.com/retorykastosowana, www.kul.pl/retoryka

 

Retoryka jest elementem dobrego, akademickiego i wysoko cenionego wykształcenia. To „kanoniczny” przedmiot prestiżowych amerykańskich i wielu zachodnich uniwersytetów. Jest wyróżnikiem ogłady, elokwencji i wysokiej kultury ich absolwentów. A dotyczy różnych typów studiów, nie tylko humanistycznych czy prawniczych, ale także przyrodniczych czy inżynieryjnych. Jasne myślenie, dobra argumentacja i logiczna dyskusja są niezbędne do osiągnięcia sukcesu w każdej dyscyplinie i dziedzinie.

 

 

CZEGO UCZYMY W RAMACH RETORYKI STOSOWANEJ?

 • emisji głosu, właściwej wokalizy, dykcji i artykulacji,
 • technik szybkiego zapamiętywania i efektywnego uczenia się,
 • wystąpień publicznych, panowania nad stresem i świadomego używania gestów,
 • kultury języka i żywego słowa oraz poprawności językowej i myślowej,
 • logiki i argumentacji oraz teorii perswazji i przekonywania,
 • sztuki dyskusji, debaty, a także negocjacji i mediacji,
 • pisania tekstów użytkowych i perswazyjnych,
 • analizy przekazów werbalnych, wizualnych i audiowizualnych.

 

ABSOLWENCI:

 • z łatwością znajdą pracę we WSZYSTKICH miejscach, gdzie potrzebna jest komunikacja międzyludzka (dziennikarstwo, marketing, polityka, reklama, PR, handel, doradztwo, negocjacje, mediacje itp.),
 • będą dobrze mówić oraz tworzyć dobre, profesjonalne teksty,
 • będą sprawnie posługiwać się słowem oraz logicznie i precyzyjnie myśleć,
 • będą potrafili dyskutować oraz przekonywać i bronić swoich racji,
 • będą rozumieli przekazy medialne i nie łatwo będzie nimi manipulować.

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2023, godz. 18:16 - Andrzej Zykubek