Wydział Filozofii i Retoryka Stosowana

zapraszają na konferencję pt.

Retoryka w kulturze

 wtorek, 21 kwietnia 2015

Kampus Uniwersytecki na Majdanku

Droga Męczenników Majdanka 70 (sala DMII 116)

 

Program konferencji

 

 • 9:45 – Otwarcie konferencji
 • 10:00 – prof. Agnieszka Lekka-Kowalik: Retoryka jako narzędzie dialogu
 • 10:20 – dr Maria Joanna Gondek: Co to jest retoryka klasyczna?
 • 10:40 – Grażyna Grochowska: Czy Jezus był dobrym retorem?
 • 11:00 – Kacper Sakowicz: Argumentacja Pawła Włodkowica w sporze Polaków z Krzyżakami w świetle teorii cywilizacji
 • 11:20 – dyskusja
 • 11:40 – przerwa na kawę
 • 12:00 – prof. Agnieszka Dziuba: Sztuka przekonywania czy pięknego słowa. Dwie retoryki rzymskie
 • 12:20 – dr Imelda Chłodna-Błach: Retoryka jako kultura słowa – edukacyjna funkcja retoryki
 • 12:40 – Debora Broda: Pięć zadań mówcy w edukacji domowej
 • 12:55 – Olga Matecka: Refleksje o języku na podstawie: Nowej retoryki dziennikarskiej Walerego Pisarka
 • 13:10 – dyskusja
  • 13:30 – przerwa na posiłek
 • 14:00 – prof. Agata Seweryn: Norwid i retoryka
 • 14:20 – dr Joanna Kiereś-Łach: Definicje retoryki. Tradycja a Chaim Perelman
 • 14:40 – Aleksandra Kozłowska: Czy obrazy mówią? Środki retoryczne w malarstwie na przykładzie wybranych dzieł Piotra Rubensa i Hieronima Boscha
 • 15:00 – Norbert Stałęga: Ethos mówcy w Teatrze Rapsodycznym Mieczysława Kotlarczyka
 • 15:20 – dyskusja
  • 15:40 – przerwa na kawę
 • 16:00 – dr Artur Mamcarz-Plisiecki: Retoryka a szczęście
 • 16:20 – Michał Dec: Retoryka w zawodach przyszłości
 • 16:40 – Dariusz Zagożdżon: Pathos mówcy na przykładzie przemówienia prezydenta Baracka Obamy w Polsce
 • 17:00 – Damian Zakrzewski: Obraz Lecha Kaczyńskiego w „Gazecie Wyborczej” wiosną 2010 roku. Wybrane aspekty
 • 17:20 – dyskusja
 • 17:40 – Zamknięcie konferencji

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2015, godz. 23:31 - Andrzej Zykubek