Z radością informujemy, że wydawane na Wydziale Filozofii KUL Roczniki Filozoficzne zostały zaindeksowane na liście czasopism naukowych ICI Journals Master List 2016. Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety czasopisma oraz analizy wydań czasopisma z 2016 roku, Eksperci Index Copericus wyznaczyli wartość wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) za rok 2016. Przyznany indeks ICV za rok 2016 wynosi 79.85.

 

ICI Journals Master List to międzynarodowa baza indeksacyjna czasopism naukowych. Warunkiem indeksacji w bazie jest pozytywne przejście wielowymiarowej oceny opartej na przeszło 100 kryteriach. Czasopisma, które pozytywnie przejdą ocenę parametryczną, otrzymują – ważny przez 1 rok – wskaźnik ICV (Index Copernicus Value), będący odzwierciedleniem poziomu rozwoju czasopisma oraz siły jego odziaływania.

 

ICI Journals Master List prowadzi kompleksową ocenę czasopism naukowych z całego świata już od ponad 10 lat. W roku 2015 ponad 5 tysięcy periodyków przeszło pozytywnie proces ewaluacji.

 

Serdecznie gratulujemy Redakcji i Autorom

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2017, godz. 10:46 - Andrzej Zykubek