Z dumą informujemy, że trzecie czasopismo wydawane na Wydziale Filozofii Roczniki Kulturoznawcze zostało wpisane na listę ERIH, tj. listę European Reference Index for the Humanities, która obecnie nosi nazwę European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus).

 

Zob. także

Serdecznie gratulujemy całemu Zespołowi Redakcyjnemu

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2015, godz. 10:47 - Andrzej Zykubek