W dniu 6 grudnia 2018 roku (czwartek) Katedra Metafizyki KUL wraz z Katedrą Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa oraz Polskim Towarzystwem Tomasza z Akwinu (oddział Società Internazionale Tommaso d’Aquino) organizuje XXI Ogólnopolskie Sympozjum na temat: Spór o Metafizykę z cyklu „Zadania Współczesnej Metafizyki” z okazji 10. rocznicy śmierci Ojca Prof. Mieczysława A. Krąpca.

 

Podczas debaty naukowej zostanie podjęta próba ukazania metafizyki w kontekście sporów filozoficznych o jej rozumienie toczących się w ramach różnych tradycji. Celem dyskusji jest odpowiedź na pytanie: czym jest metafizyka, a także co jest jej przedmiotem. Ponadto zostanie podjęte zagadnienie doświadczenia w punkcie wyjścia poznania filozoficznego, jak również relacji metafizyki do innych działów filozofii.

 

Okazją do podjęcia refleksji na ten temat jest 10. rocznica śmierci Ojca Prof. M. A. Krąpca, jednego z najwybitniejszych współczesnych metafizyków, współzałożyciela Lubelskiej Szkoły Filozoficznej. Podczas sympozjum zostanie przybliżony jego wkład w rozwój filozofii. Na uwagę zasługuje szczególnie wysiłek o. Krąpca włożony w budowanie współczesnej wersji metafizyki oraz wydobycie specyfiki poznania metafizycznego. Pragniemy ukazać, że metafizyka w nurcie filozofii realistycznej pełni doniosłą rolę poznawczą, a także kulturotwórczą.

 

W dyskusji podczas sympozjum wezmą udział filozofowie z polskich ośrodków naukowych (UJ, UPJPII, UKSW, UŚ, Akademii Ignatianum w Krakowie, KUL), zajmujący się problematyką metafizyczną.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2018, godz. 10:13 - Andrzej Zykubek