Z radością informujemy, że zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń, na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczona została Pani dr hab. Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Ustanowiony w 1923 r. Krzyż Zasługi nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Krzyż Zasługi nadawany jest przez Prezydenta RP.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 18.01.2017, godz. 07:58 - Andrzej Zykubek