Wydział Filozofii KUL jest spadkobiercą Lubelskiej Szkoły Filozofii Klasycznej, której twórcami byli:

  • prof. Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II;
  • profesor Stefan Swieżawski, znakomity historyk filozofii, kultury średniowiecznej i renesansu;
  • o. profesor Mieczysław A. Krąpiec, którego twórczość stanowi znaczący wkład we wszystkie dziedziny problematyki filozoficznej;
  • epistemolog profesor Antoni B. Stępień oraz logicy:
  • profesorowie ks. Stanisław Kamiński i Ludwik Borkowski.

Jest to miejsce integralnego kształcenia w zakresie filozofii

  • uprawianej autonomicznie w stosunku do nauk szczegółowych w ramach filozofii teoretycznej, jak również studiowania filozofii
  • w kontekście nauk przyrodniczych - na filozofii przyrody ożywionej lub filozofii przyrody nieożywionej.

Na kulturoznawstwie zaś można poznać korzenie kulturowe Europy, zapoznać się gruntownie z dialogiem międzyreligijnym, tak cenionym przez Jana Pawła II.

Wydział Filozofii KUL przystąpił do prestiżowego programu Akademia Artes Liberales. Umożliwia on odbywanie interdyscyplinarnych studiów równolegle na kilku uczelniach i zapewnia wybitnie uzdolnionym młodym ludziom zdobycie wszechstronnego wykształcenia oraz poświadczonego przez sześć uczelni dyplomu. Wydział uzyskał również najwyższy Certyfikat Jakości Kształcenia przyznawany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną.

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2014, godz. 09:26 - Magdalena Leszczyńska