Dnia 15 grudnia 2020 roku w ramach organizowanego przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi oraz spółkę CRIDO „Konkursu dla studentów na najlepszą glosę do wyroku NSA, WSA, TK albo TSUE w sprawach podatkowych zapadłego w latach 2019 – 2020” odbyła się XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa dla Studentów pod hasłem: „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych”. Podczas konferencji studenci prezentowali przesłane wcześniej prace.

W Konferencji i konkursie wzięło udział także trzech studentów V roku Prawa - seminarzystów seminarium z prawa finansowego prowadzonego przez dr hab.  Beatę Kucię- Guściorę, prof. Kul: Tomasz Stachurski, Konrad Stadnik oraz Michał Kuśmirski. Wszyscy odnieśli sukces!

Miło nam poinformować, że II miejsce w konkursie zajął Pan Tomasz Stachurski za glosę do wyroku WSA w Gdańsku z 3.11.2020 r., sygn. akt I SA/Gd 316/20, dotyczącą oceny dokonanej przez Sąd wykładni klauzuli generalnej interesu publicznego oraz kwestii związanych z międzynarodowym prawem podatkowym.

Natomiast wyróżnienie w konkursie uzyskali Konrad Stadnik, który glosował wyrok TSUE związany z pytaniem prejudycjalnym postawione przez NSA, dotyczącym wykładni art. 90 dyrektywy 2006/112, a także Michał Kuśmirski, który zajął się stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącym czasu trwania kontroli podatkowej.

Laureaci Konkursu otrzymali nagrody pieniężne, książkowe oraz zaproszenia do odbycia stażu w spółce CRIDO. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

 

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 18.01.2021, godz. 11:42 - Adam Jankowski