Dnia 7 grudnia 2017 (czwartek) Katedra Metafizyki KUL, Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka wraz z Polskim Towarzystwem Tomasza z Akwinu (oddział Società Internazionale Tommaso d’Aquino) organizują XX Międzynarodowe Sympozjum na temat:

 

Św. Tomasz z Akwinu i punkty zwrotne w wyjaśnianiu świata, człowieka i Boga. Z okazji dwudziestolecia powstania Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu-Oddziału Società Internazionale Tommaso d’Aquino z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki”.

 

Celem debaty naukowej jest ukazanie uniwersalności i aktualności myśli filozoficznej św. Tomasza z Akwinu w wyjaśnianiu świata, człowieka i Boga. Okazją do podjęcia refleksji na ten temat jest dwudziestoletnia rocznica powstania Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu - międzynarodowego oddziału Società Internazionale Tommaso d’Aquino. Podczas debaty zostaną podjęte zagadnienia, które ukazują punkty zwrotne w filozoficznym rozumieniu świata, człowieka i Boga, jakie dokonały się za sprawą św. Tomasza z Akwinu. W dyskusji podczas sympozjum wezmą udział wybitni filozofowie z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych.

 

Do zaproszenia dołączamy program Sympozjum.

 

Z wyrazami szacunku

 

Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk

Kierownik Katedry Metafizyki KUL

Prezes Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2017, godz. 08:33 - Andrzej Zykubek