Dziekan i Rada Wydziału Filozofii
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
zapraszają 15 listopada 2018 r. na doroczne

 

Święto Patronalne Wydziału Filozofii
i Światowy Dzień Filozofii

 

The Dean of the Faculty of Philosophy
at the John Paul II Catholic University of Lublin
and the Faculty Council invite to
the Annual Patron Feast of the Faculty of Philosophy
and the World Day of Philosophy

 

 • 9.30/9.30 a.m. – Msza Święta –  Kościół Akademicki KUL Holly Mass at the Academic Church of KUL
 • 11.00 -13.00/11.00 a.m.-1.00 p.m. – sala/room C-1031
  • Wystąpienie Dziekana Wydziału Filozofii dr hab. Moniki Walczak, prof. KUL
   The Speech of the Dean of the Faculty of Philosophy 
  • Prezentacja wybranych monografii profesorów Wydziału
   The presentation of selected monographies by professors of the Faculty
   Prowadzący/The chair: dr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL;
   Uczestnicy/participants: dr hab. Tomasz Duma, prof. dr hab. Piotr Jaroszyński,  ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek, dr hab. Paweł Kawalec, dr hab. Jan Kłos, dr Maksymilian Roszyk

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2018, godz. 07:33 - Andrzej Zykubek