Uwzględniając zmiany wprowadzone ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w szczególności zaś zniesienie dotychczasowych studiów doktoranckich oraz w trosce o wierność normom Konstytucji Apostolskiej „Veritatis gaudium” Papieża Franciszka, Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II uruchomił Teologiczne Studium Licencjackie. Jest ono formą studiów przygotowujących do zdobycia stopnia akademickiego licencjatu kościelnego, koniecznego do uzyskania doktoratu z nauk teologicznych. 

 

Studia licencjackie będą zwieńczone egzaminem i uzyskaniem stopnia akademickiego licencjatu kościelnego w określonej specjalizacji (dyscyplinie teologicznej).

W ramach Teologicznego Studium Licencjackiego dostępne są następujące specjalizacje:

 • Ekumenizm
 • Teologia dogmatyczna
 • Teologia fundamentalna
 • Teologia moralna
 • Teologia duchowości
 • Nauki biblijne
  Kurs propedeutyczny w zakresie języków biblijnych dla kandydatów na specjalizację Nauki biblijne
 • Historia Kościoła i patrologia
 • Katechetyka
 • Teologia praktyczna
 • Duszpasterstwo rodzin
 • Liturgika i homiletyka


SERWIS DLA KANDYDATÓW

 


 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 23.07.2019, godz. 11:26 - Ewa Zięba