TEOLOGICZNE STUDIUM LICENCJACKIE

SERWIS REKRUTACYJNY

 

Specjalistyczne kształcenie teologiczne II cyklu jest realizowane na Wydziale Teologii w Teologicznym Studium Licencjackim. Studia licencjackie kończą się egzaminem. Warunkiem przystąpienia do egzaminu, poza zaliczeniem wszystkich przedmiotów wymaganych w programie studiów, jest przedstawienie pisemnej dysertacji o charakterze specjalistycznym, czyli dysertacji odnoszącej się do wiedzy w zakresie szczegółowej dyscypliny teologicznej. Uczestnicy Teologicznego Studium Licencjackiego mają możliwość zwrócenia się do Dziekana Wydziału Teologii o ocenę, czy praca przygotowana na zakończenie studiów teologicznych I cyklu (magisterskich), spełnia kryteria dysertacji specjalistycznej (licencjackiej).

Czytaj dalej...

Specjalistyczny Kurs Teologiczny (SKT)

Po ukończeniu Teologicznego Studium Licencjackiego licencjaci teologii w celu uzyskania doktoratu muszą spełnić jednocześnie wymogi państwowe i kościelne., w tym celu przygotowany został Specjalistyczny Kurs Teologiczny (SKT).