Katedra Literatury Polskiej Oświecenia i Romantyzmu
i Retoryka Stosowana w dniach 26-27 listopada 2015 r.
zapraszają na konferencję naukową pt.

 

Tradycje retoryczne w kulturze oświecenia i romantyzmu

 

Konferencja odbędzie się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
w sali CN-208 (Collegium Norwidianum)

 

Program

 

Czwartek, 26 listopada

9.30 - 10.45

 • Roman Dąbrowski (Uniwersytet Jagielloński) O znaczeniu i przemianach kategorii retorycznych w klasycystycznej teorii epopei
 • Dariusz Seweryn (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Pojęcie toposu w perspektywie indoueropeistycznej
 • Bernadetta Kuczera-Chachulska (Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) Retoryka i to co liryczne (estetyczne)
 • przerwa

11.30-12.45

 • Paweł Gondek (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Edukacja retoryczna w okresie oświecenia i romantyzmu. Wybrane problemy
 • Klara Leszczyńska-Skowron (Instytut Badań Literackich PAN) Retoryczność w przekładach ze "Spectatora" pióra Ignacego Krasickiego
 • Artur Mamcarz-Plisiecki (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Jeszcze o retoryce w Panu Tadeuszu
 • przerwa

14.30-15.20

 • Jakub Chachulski (Warszawa) Retoryczność muzyki i retoryka muzyczna. Dźwiękowa oracja jako postulat estetyczny i rzeczywistość historyczna
 • Marcin Gmys (Uniwersytet Adama Mickiewicza) Muzyczna ars oratoria Chopina
 • przerwa

16.00-17.15

 • Magdalena Patro-Kucab (Uniwersytet Rzeszowski) Listy Alojzego Felińskiego do Michała Wyszkowskiego, czyli o wzajemnej relacji listu i dialogu
 • Grażyna Filip (Uniwersytet Rzeszowski) Językowe wykładniki przekonywania widzów w recenzjach ekranizacji literatury XVIII i XIX wieku
 • Marek Piechota (Uniwersytet Śląski) Retoryka pisania o Zemście Aleksandra Fredry z uwzględnieniem kategorii odbiorcy

 

Piątek 27 listopada

9.30-10.45

 • Aleksandra Norkowska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) Retoryka w służbie u króla. Stanisław August Poniatowski w poezji swego czasu
 • Magdalena Bober-Jankowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) Miasto duże, piękne i porządne, [...] koronacją cesarzów sławne. Retoryczny kształt deskrypcji miast
 • w oświeceniowych dziennikach podróży
 • Maria Joanna Gondek (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Wstępne ćwiczenia retoryczne w ujęciu Stanisława Kostki Potockiego
 • przerwa

11.30-12.45

 • Michał Rozmysł (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Sztuka retoryki w życiu i twórczości Euzebiusza Słowackiego.
 • Wojciech Kaliszewski (Instytut Badań Literackich PAN) Leon Borowski i Adam Mickiewicz - dwa głosy wileńskiej szkoły krytycznej
 • Wacław Pyczek (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Retoryczne aspekty IV cz. Dziadów Mickiewicza
 • przerwa

14.30-15.45

 • Ewa Hoffmann-Piotrowska (Uniwersytet Warszawski) Mistrz Andrzej jako słowo działające... W poszukiwaniu formuły romantycznej homiletyki
 • Agata Seweryn (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Samuel Zborowski contra Kanclerz Zamoyski, czyli retoryka w zaświatach
 • Ewangelina Skalińska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) Ironia liryczna Norwida

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2015, godz. 12:59 - Andrzej Zykubek