Wydział Filozofii zaprasza na Finał V Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego, który odbędzie się we środę, 5 kwietnia 2017 r. w Gmachu Głównym KUL.

 

  • 09:00 Rejestracja uczestników (sala GG-236)
  • 10:00 Test finałowy (sala GG-212, GG-213)
  • 10:00 Spotkanie nauczycieli z pracownikami Katedry Logiki (sala GG-236)
  • 11:30 Wykłady w ramach Tygodnia Filozoficznego (sala CTW-113)
  • 13.45 Obiad (Mensa Academica)
  • 14:30 Wręczenie nagród i podsumowanie konkursu (sala CTW-113)

 

Celem V Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego jest rozwój sprawności logicznych u młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz popularyzacja wiedzy o logice jako nauce o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń. Finał Konkursu jest wydarzeniem towarzyszącym LIX Tygodnia Filozoficznego pt. Źródła filozofii europejskiej.

 

Honorowy Patronat

 

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem
Ministra Edukacji Narodowej

 

minister edukacji narodowej

 

Prezydenta Miasta Lublin

patronat prezydenta

oraz
Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin


lublin inspiruje biznes

 

 

Patronat medialny

 

Nagrody dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

  • Indeksy na kierunki: filozofia, retoryka stosowana lub kognitywistyka KUL
  • Nagrody rzeczowe: laptop (1 miejsce), smartphone (2 miejsce), tablet (3 miejsce).

 

 

 

Kontakt

 Katedra Logiki KUL

 Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

 tel. 81 445 4043

 mail: logika@kul.pl

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2018, godz. 11:13 - Andrzej Zykubek