Instytut Kulturoznawstwa KUL oraz Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa zapraszają na Warsztaty z dyplomacji kulturalnej, które poprowadzi ks. dr Marek Grygiel Schr., długoletni praktyk i teoretyk dyplomacji międzykulturowej w wielu obszarach świata.

Spotkanie będzie składało się z dwóch części: krótkie wprowadzenie do problematyki dyplomacji kulturowej oraz omówienie wielu właściwych i skutecznych praktyk stosowanych w dyplomacji.

 

Środa, 17 maja 2017 r, godz. 17.00, sala C-603

 

Wstęp wolny!

 

Ks. dr Marek Grygiel SChr, kapłan Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Adiunkt przy Katedrze Historii Kościoła w XIX i XX w. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ukończył Studia Teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej na Wydziale Teologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Magisterium: Pojęcie postmodernizmu w encyklice Jana Pawła II „Fides et Ratio”. Słuchacz podyplomowych studiów z zakresu Protokołu Dyplomatycznego i Etykiety. Uczestnik szkoleń i kursów prowadzonych przez Państwowy Instytut Spraw Zagranicznych w Warszawie oraz European Academy of Diplomacy. Tematyka prowadzonych badań naukowych: historia Kościoła Katolickiego w USA; kulturotwórcza działalność Polonii; historia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w latach 1945 – 2008; historia duszpasterstwa Polonijnego; polscy działacze społeczni na emigracji; twórczość literacka na emigracji; zagadnienia związane działalnością wydawniczą na emigracji; prasa emigracyjna; protokół dyplomatyczny, ceremoniał i etykieta, etykieta w biznesie. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego w Poznaniu, kuratorem Chóru Akademickiego KUL. W latach 2010-2013 pełnił funkcję kuratora Koła Naukowego Teologów KUL oraz Delegata Rektora KUL do spraw kontaktów z Polonią. W tym czasie odwiedził liczne ośrodki polonijne na świecie. Obecnie pełni funkcję Pełnomocnika Rektora KUL ds. kontaktów z Polonią. 1 listopada 2012 r. Metropolita Lubelski abp. Stanisław Budzik powierzył mu funkcję Dyrektora Konwiktu Księży Studentów KUL.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2017, godz. 21:26 - Andrzej Zykubek