Instytut Jana Pawła II KUL, Katedra Prawa Karnego KUL
Centrum Jana Pawła II w Lublinie, Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie

zapraszają na międzynarodową konferencję naukową

 

Wartość życia

O współczesnych kontekstach czytania encykliki
św. Jana Pawła II Evangelium vitae w 20. rocznicę ogłoszenia

 

Program

 

9.00 Otwarcie konferencji

 • JM Rektor KUL, ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
 • Metropolita Lubelski, Wielki Kanclerz KUL, Abp Stanisław Budzik

9.15 Sesja I prowadzenie: dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik

 • Dr Wanda Półtawska (The Pontifical Academy for Life): Wartość życia w nauczaniu św. Jana Pawła II
 • Rev. Renzo Pegoraro (The Pontifical Academy for Life): Il significato della enciclica Evangelium vitae nei nostri tempi
 • Prof. Rocco Buttiglione (The Pontifical Academy of Social Sciences): Challenges to the Culture of Life Today

11.15 przerwa

11.30 Sesja II prowadzenie: dr hab. Krzysztof Wiak

 • Prof. dr hab. Alicja Grześkowiak (The Pontifical Academy for Life, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa): Ustawodawca w służbie życiu na tle encykliki Evangelium vitae
 • Abp Henryk Hoser SAC (Przewodniczący Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetyki): Aksjologia płodności a promocja życia ludzkiego
 • Prof. Antonio Pardo Caballos (University of Navarra, Hiszpania): Reconocer el valor de la vida

13.30 przerwa obiadowa

15.00 Sesja III prowadzenie: dr hab. Paweł Skibiński

 • Prof. Balazs M. Mezei (Peter Pazmany Catholic University, Węgry): The Worth of Life - A Mariological Approach
 • Ks. dr hab. Zbigniew Waleszczuk (Katholische Universitat Eichstatt, Niemcy): Aktualność encykliki Evangelium vitae
 • prof. dr hab. Barbara Chyrowicz (The Pontifical Academy for Life, KUL): Bezradność i heroizm w sytuacjach zagrożenia życia
 • Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek (The Pontifical Academy for Life, KUL): Jak promować kulturę życia?

17.00 przerwa

17.15 Sesja IV prowadzenie: ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski

 • Ks. dr hab. Zdzisław Struzik (Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie): Evangelium vitae w kontekście nauczania Kościoła o małżeństwie i rodzinie
 • Dr hab. Krzysztof Wiak (The Pontifical Academy for Life, KUL): Rozwiązania prawne dotyczące wspomaganej prokreacji w świetle Evangelium vitae
 • Ks. dr hab. Piotr Stanisz (KUL): Prawo polskie wobec sprzeciwu sumienia lekarza
 • Ks. dr Tadeusz Pajurek (Centrum Jana Pawła II w Lublinie): Realizacja wezwania Evangelium vitae do obrony życia
 • Dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik (KUL): Ks. prof. Tadeusz Styczeń w obronie najsłabszych - świadectwo, które zobowiązuje

19.00 Zakończenie konferencji

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2015, godz. 22:23 - Andrzej Zykubek