Z przyjemnością informujemy, że grupa pracowników Wydziału Filozofii KUL pod kierunkiem Profesora Piotra Gutowskiego otrzymała grant Fundacji Johna Templetona oraz Uniwersytetu Oksfordzkiego na realizację projektu zatytułowanego Wiara religijna a praktyczne aspekty życia. Grant będzie realizowany do roku 2023 w ramach programu New Horizons for Science and Religion in Central and Eastern Europe (CEE).

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Badania prowadzone w ramach grantu będą dotyczyć relacji między wiarą religijną a dylematami moralnymi, prawem do wiary i tolerancją religijną.

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2022, godz. 08:37 - Andrzej Zykubek