dr hab., adiunkt w Katedrze Metafizyki

 

Zainteresowania

 • historia kultury, teoria kultury, filozofia kultury, metafizyka, filozofia człowieka, antropologia kulturowa

 

Przebieg edukacji

 • 1996-2001 Studia na Wydziale Filozofii KUL.
 • 2001 Obrona pracy magisterskiej pt. Rola poznania zdroworozsądkowego w formowaniu transcendentaliów na podstawie metafizyki M. A. Krąpca, pisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. A. Maryniarczyka.
 • 2000-2002 Europejskie Studium Samorządowe działające przy Fundacji Rozwoju KUL (dyplom przygotowania zawodowego w zakresie administracji samorządowej).
 • 2007 obrona rozprawy doktorskiej pt. Tomasza z Akwinu koncepcja intuicji intelektualnej i jej rola w poznawaniu rzeczywistości pisanej na seminarium metafizyki i antropologii filozoficznej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Andrzeja Maryniarczyka (recenzenci: ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec, prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz).
 • 2020 stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Byt – Człowiek – Kultura. Studium z filozofii kultury (Lublin: PTTA 2019).
 •  

 

Inne

 • 2001–2005 członek redakcji Powszechnej encyklopedii filozofii
 • od 2005 sekretarz redakcji Powszechnej encyklopedii filozofii
 • Od 2006 członek Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu (oddział Societa Internazionale Tommaso d’Aquino) z siedzibą w Lublinie
 • Od 2007 członek współpracownik Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Od 2010 członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego

 

 

Autor: Wojciech Daszkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2020, godz. 19:39 - Wojciech Daszkiewicz