Wykształcenie

 • Październik 2001- Czerwiec 2006: studia magisterskie na Wydziale Filozofii (Instytut Filozofii Teoretycznej) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
  • Temat pracy magisterskiej: „Etyczne podstawy przebaczenia w myśli Maxa Schelera i św. Tomasza z Akwinu".
 • Luty - Czerwiec 2005: stypendium w ramach programu Socrates-Erasmus, Universita' degli Studi di Parma, Facolta' di Lettere e Filosofia.
 • Od października 2006: studia doktoranckie na Wydziale Filozofii (Instytut Filozofii Teoretycznej) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
  • Temat pracy doktorskiej: „Przyszłość i odpowiedzialność. Problem uzasadnienia odpowiedzialności za przyszłe pokolenia we współczesnej etyce".

Doświadczenie zawodowe

 • Luty 2007 – Czerwiec 2008: prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Filozofia Teoretyczna, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
 • Od października 2008 - asystent w Katedrze Etyki Szczegółowej na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Działalność naukowa

 • 15.05.2005: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, III Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Człowiek i świat – wymiary odpowiedzialności". Odczyt: „Problem odpowiedzialności za przyszłe pokolenia w teoriach konsekwencjalnych".

Zainteresowania naukowe

 • współczesne teorie etyczne,
 • problem praktycznego rozumowania w etyce. 

 

 

Autor: Wojciech Lewandowski
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2021, godz. 12:15 - Anna Szałek