Zapraszamy na Wykład Inauguracyjny LXI Tygodnia Filozoficznego, który o godz. 11.00, w poniedziałek, 8 kwietnia 2019 r. wygłosi Profesor Ryszard Legutko! 

 

Wolność a natura ludzka


Wśród rozmaitych definicji wolności jest i taka, która określa wolność jako autorstwo własnych decyzji. Odpowiedź na pytanie, w jakim zakresie możemy mówić o autorstwie własnych decyzji zależy od tego, jak będziemy definiować naturę ludzką. Istnieją cztery podstawowe odpowiedzi w historii filozofii: (i) natura ludzka nie istnieje; (ii) naturę ludzką można określić tylko na poziomie minimalnym na przykład przez pragnienie zachowania życia lub mechanizm użyteczności; (iii) człowiek z natury jest istotą polityczną; (iv) człowiek jest określony przez swój wymiar metafizyczny. W zależności od wyboru odpowiedzi, będziemy mieli różne wykładnie wolności. Tezą wystąpienia jest pogląd, że tylko przy dwóch ostatnich wersjach można mówić sensownie o wolności człowieka.

 

Zapraszamy do sali CTW 114 (Centrum Transferu Wiedzy KUL).

 

Ryszard Legutko – ukończył studia z zakresu filologii angielskiej i filozofii, profesor zwyczajny, publicysta, autor książek o tematyce społeczno-politycznej, tłumacz i komentator dzieł Platona. Wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w filozofii politycznej i społecznej, filozofii starożytnej oraz historii filozofii. Autor książek m.in.: „Platona krytyka demokracji" (1990), „Tolerancja. Rzecz o surowym państwie, prawie natury, miłości i sumieniu" (1997, Nagroda Ministra Edukacji Narodowej), tłumaczenia dialogów Platona - „Eutyfron" (1998) i „Obrona Sokratesa" (2003), „Etyka absolutna i społeczeństwo otwarte" (1994, Nagroda im. Andrzeja Kijowskiego), „Bez gniewu i uprzedzenia" (1989, Nagroda PEN Clubu) oraz uważanej za najlepszą książkę filozoficzną ostatnich lat - „Sokrates" (2013).

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 04.04.2019, godz. 08:08 - Andrzej Zykubek