kliknij

 

 

 

Zapraszamy na LXI Tydzień Filozoficzny

 

 

Poniedziałek | 8 kwietnia 2019

Dzień I: Metafizyczno-ontologiczny CTW 114

 • 9.00–10.00 Msza św. w Kościele Akademickim na rozpoczęcie LXI TF
 • 10.30–11.00 inauguracja LXI TF: wystąpienie Dziekana Wydziału Filozofii i prezesa KFS KUL
 • 11.00–11.50 Wykład inauguracyjny: prof. R. Legutko (UJ): Wolność a natura ludzka

panel 1

 • 12.00–12.40 T. Duma (KUL): Istnienie a rzeczywistość. Rozważania z podstaw rozumienia rzeczywistości
 • 12.40–13.20 M. Głowala (UWr): Jedność aktu, wielość możności. Z metafizyki ruchu i działania
 • 13.20–13.50 dyskusja

panel 2

 • 15.00–15.40 M. Rosiak (UŁ): Problematyka ontologii – zarys systematycznego wywodu
 • 15.40–16.20 M. Piwowarczyk (KUL): Czy substancja może składać się z innych substancji?
 • 16.20–16.50 dyskusja
 • 17.00–17.40 J. Kaczmarek (UŁ): Od ontologii atomizmu logicznego do ontologii topologicznej
 • 17.40–18.20 P. Garbacz (KUL): Filozofia 3.0
 • 18.20–18.50 dyskusja
 • 18.50–19.00 podsumowanie obrad

 

Wtorek | 9 kwietnia 2019

Dzień II: Epistemologiczno-logiczny CTW 114

panel 3

 • 10.00–10.40 J. Dębicki (AGH): Kognitywne funkcje średniowiecznej sztuki
 • 10.40–11.20 M. Karas (UJ): Na ile Mikołaj Kopernik był scholastykiem?
 • 11.20–11.50 dyskusja
 • 12.00–12.40 Z. Wróblewski, A. Dutkowska (KUL): O użyteczności antropomorfizacji w poznaniu naukowym
 • 12.40–13.20 C. Mordka (UMCS): Poznawczo-egzystencjalne funkcje emocji
 • 13.20–13.50 dyskusja
 • 13.50–14.00 podsumowanie obrad

panel 4

 • 15.00–15.40 T. Jarmużek (UMK): Wiążąca Logika Epistemiczna: przypisując postawy propozycjonalne ostrożnie
 • 15.40–16.20 R. Kleszcz (UŁ): Filozofia a metafilozoficzne dylematy
 • 16.20–16.50 dyskusja
 • 17.00–17.40 T. Ciecierski (UW): Wypowiedzi
 • 17.40–18.20 K. Świętorzecka (UKSW): Metafizyczne aplikacje logiki zmiany LC. Korzyści i ograniczenia zabiegów formalizacyjnych
 • 18.20–18.50 dyskusja
 • 18.50–19.00 podsumowanie obrad

 

Środa | 10 kwietnia 2019

Dzień III: Etyczno-historyczny Aula im. S. Kard. Wyszyńskiego

panel 5

 • 10.00–10.40 A. Palusińska (KUL): Widzenie Boga. Mistyka chrześcijańska a helleńskie upodobnienie się do Boga
 • 10.40–11.20 A. Gudaniec (KUL): Od zachwytu do zjednoczenia. Miłość w nauce św. Tomasza z Akwinu
 • 11.20–11.50 dyskusja
 • 12.00–12.40 T. Kupś (UMK): Czy etyka wymaga religii? Stanowisko Kanta
 • 12.40–13.20 J. Kłos (KUL): Z cieni i wyobrażeń do prawdy – Johna Henry’ego Newmana droga do Domu
 • 13.20–13.50 dyskusja
 • 13.50–14.00 podsumowanie obrad

 • 16.00–17.30 Prezentacja drugiego tomu książki „Jeżeli Bóg istnieje…”
  Wprowadzenie: A. Kijewska i A. Stefańczyk | Udział wezmą: P. Gutowski, P. Gut, M. Iwanicki | Występ artystyczny: Melodie na Psałterz Polski Mikołaja Gomółki
 • 18.00 Koncert na stulecie KFS KUL: Łukasz Jemioła w stylu RETRO m.in. z jazzowymi aranżacjami utworów z okresu międzywojennego
 • 19.30 uroczysta kolacja dla uczestników TF

 

Czwartek | 11 kwietnia 2019

 

Dzień IV CTW 114

 

 • 10.00–14.45 Finał VII Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego
 • 10.00–11.30 zmagania finałowe
 • 11.45–13.15 Sesja logiczna
  • P. Lipski: Co zrobić, jeśli logika nie wystarcza? O rozumowaniach Bayesiańskich
  • B. Gębura: Czy argument musi przekonywać?
  • M. Lechniak: Piękny umysł? Logiczne myślenie a zaburzenia psychiczne
 • 14.15–14.45 rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród

panel 6

 

 • 15.00–16.30 Wykład kulminacyjny: O. Leon Knabit OSB: Stary mnich tyniecki o filozofii – czy potrzebna jeszcze? Właśnie dziś! | Po wykładzie rozmowa O. Leona z Agnieszką Kijewską

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 04.04.2019, godz. 10:46 - Andrzej Zykubek