W rocznicę śmierci założyciela uczelni i jej pierwszego rektora ks. Idziego Radziszewskiego (22 lutego 2018 r.) miała miejsce uroczystość promocji doktorskich połączona z wręczeniem odznaczeń państwowych.

 

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczonych zostało 6 pracowników KUL, a wśród nich dr hab. Zbigniew Pańpuch  z Instytutu Filozofii. Wręczenia odznaczeń w imieniu Ministra Edukacji Narodowej dokonał Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek.

 

Społeczność akademicka KUL wzbogaciła się 49 nowych doktorów. Dyplomy doktorskie na Wydziale Filozofii otrzymali

 

 

Dyplomy doktora habilitowanego otrzymało 7 naukowców, a wśród nich absolwentka Wydziału Filozofii KUL Pani dr hab. Natasza Szutta (aktualnie pracownik Uniwersytetu Gdańskiego).

 

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego awansowanych zostało troje pracowników KUL. Nasz Wydział i Instytut Kulturoznawstwa reprezentowała Pani dr hab. Anna Kawalec.

 

 

 

Wszystkim Państwu

P.T. Odznaczonym, Doktorom, Doktorom habilitowanym i Promotorom serdecznie gratulujemy!

 

Photo Tomasz Koryszko

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 07.03.2018, godz. 09:24 - Andrzej Zykubek