Katedra Retoryki i Katedra Filozofii Kultury i Sztuki KUL
zapraszają na 

Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. 

 

Współczesne oblicza kultury

 8 grudnia 2016

 

Al. Racławickie 14, Centrum Transferu Wiedzy, s. 113

 

Program

 • 9:30 Otwarcie konferencji. Paweł Gondek – Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa KUL
 • 9:45 Wykład gościnny. Paweł Skrzydlewski – Academia Ignatianum w Krakowie - Doskonałość osoby – celem kultury 

 
SESJA I

prowadzenie: Aneta Grabowska

 

 • 10:15 – Wprowadzenie do sesji
 • Wojciech Daszkiewicz (KUL) - Meandry ekspansji cywilizacji europejskiej w XV i XVI wieku
 • 10:30 Hubert Wiśniewski (KUL) - Wartość osoby w dobie postmodernizmu
 • 10:45 Damian Maziarz (KUL) - Wpływ pierwiastków gnostyckich na nowożytną i współczesną myśl polityczną. Zarys filozofii politycznej w ujęciu Erica Voegelina
 • 11:00 Kacper Sakowicz (KUL) Antyczne źródła polskiej kultury politycznej czasów I RP
 • 11:15 Piotr Stoll (KUL) - Memy internetowe: dylemat pomiędzy banalizacją przekazu a poszerzaniem kręgu odbiorców
 • 11:30 Tomasz Miśkiewicz (Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie) - Najnowsze technologie jako element tworzenia współczesnej kultury
 • 11:45 Magdalena Król (Uniwersytet Szczeciński) - Działalność w organizacji studenckiej sposobem na promowanie innych kultur
 • 12:00 Dyskusja oraz przerwa kawowa

 

SESJA II

prowadzenie: ks. Hubert Wiśniewski

 

 • 12:30 Wprowadzenie do sesji
  Imelda Chłodna-Błach (KUL) - Retoryka – jej istota i rola w kulturze
 • 12:45 Aneta Grabowska (KUL) - Znaczenie logopedii artystycznej w doskonaleniu kultury słowa
 • 13:00 Martyna Bieniek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) Ponglish i inne hybrydy językowe. Jak połączenia lingwistyczne wpływają na nasz sposób wysławiania się
 • 13:15 Aleksandra Kozłowska (KUL) - Jak i do kogo mówić? Realizacja kategorii stosowności w tekstach popularnonaukowych
 • 13:30 Norbert Stałęga (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) - Sztuka a kultura żywego słowa – aspekt "tria officia dicendi" w działalności scenicznej Teatru Rapsodycznego
 • 13:45 Beata Pocheć (WSPiA w Lublinie) - Kultura retoryczna w czasach formalizmu – współczesna retoryka sądownicza
 • 14:00 Kaja Kudła (KUL) - Leksyka perswazyjna jako sposób oddziaływania w komunikacji językowej
 • 14:15 Dyskusja
 • 14:30 – Podsumowanie. Natalia Kunat (KUL) - Filozoficzne podstawy pluralizmu kulturowego

 

Sesja posterowa

 • Ewa Kulpa (KUL) Współczesne zjawiska estetyczne w Internecie
 • Magdalena Kunat (UMCS w Lublinie) – Kulturowe założenia ogrodów barokowych
 • Justyna Kurlak (KUL) - Powrót do korzeni zachodniej kultury. Konserwatyzm Rogera Scrutona
 • Konrad Lampart (KUL) – Osoba a cywilizacja
 • Joanna Miśkiewicz (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie) – Mural – sztuka na ulicy

 

Komitet organizacyjny

 • Natalia Kunat – przewodnicząca  
 • Ks. Hubert Wiśniewski – v-c przewodniczący 
 • Aneta Grabowska – sekretarz 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2016, godz. 18:13 - Andrzej Zykubek