Dnia 7 maja 2018 roku (poniedziałek) Katedra Metafizyki KUL oraz Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu we współpracy z Fundacją Deo et Patriae organizują w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II spotkanie poświęcone Osobie i Dziełu Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca.

Okazją do spotkania jest dziesiąta rocznica śmierci Ojca Profesora, głównego twórcy Lubelskiej Szkoły Filozoficznej oraz 100-lecie istnienia KUL-u. Podczas tegorocznego spotkania pragniemy przybliżyć w ramach Wykładu Otwartego Wkład o. prof. Mieczysława A. Krąpca w rozwój Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W ramach uroczystości przewidziane jest także wręczenie nagród dla studentów za prace dyplomowe, a także młodzieży szkolnej – laureatom VIII Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego pod hasłem „Wielcy Polacy XX wieku”: Ojciec Mieczysław A. Krąpiec OP - W służbie filozofii, uniwersytetu, Kościoła i narodu (w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), organizowanego przez Fundację Deo et Patriae im. o. prof. M. A. Krąpca.

 

***

 

W dniu 8 maja br. (wtorek) o godz. 20.00 serdecznie zapraszamy na koncert Cameraty Lubelskiej Ojciec Mieczysław Albert Krąpiec Bogu – Ojczyźnie – Uniwersytetowi, który odbędzie się w Kościele Akademickim KUL. W ramach koncertu wysłuchamy m.in. Litanię do Najświętszej Maryi Panny Józefa Seidlera oraz Myśli - fragmenty tekstów Ojca Krąpca w interpretacji Jerzego Zelnika.

O godz. 19.00 zapraszamy do udziału we Mszy św. w intencji śp. Ojca Mieczysława Alberta Krąpca.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2018, godz. 19:11 - Andrzej Zykubek