3 marca 2023 r. odbył się XIII Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego. Zmagania studentów miały miejsce w gmachu Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tematem tegorocznego konkursu były: ,,Przestępstwa przeciwko wierze i jedności Kościoła oraz przeciwko władzy kościelnej i przestępstwa związane z pełnieniem zadań kościelnych (kan. 1364-1378 KPK 83)”.

 

Instytut Prawa Kanonicznego WPPKiA KUL reprezentowali: p. Zofia Stryszowska, ks. Mateusz Grzegorczyk oraz ks. Marcin Dunaj. Opiekunem drużyny był ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL.

 

Konkurs rozpoczął się od rozwiązywania testu, następnie studenci odpowiadali na dwa wylosowane pytania. Na końcu uczestnicy rozwiązywali kazus drużynowy.

 

Z radością informujemy, że reprezentacja Instytutu Prawa Kanonicznego KUL zdobyła:

I miejsce w klasyfikacji drużynowej.

I miejsce w klasyfikacji indywidualnej: ks. Marcin Dunaj

III miejsce w klasyfikacji indywidualnej: p. Zofia Stryszowska

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2023, godz. 08:48 - Adam Jankowski