Szanowni Państwo,

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie jest organizatorem I edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Prawo w Biznesie KUL”. Celem konkursu skierowanego do wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych w Polsce jest m. im. pogłębienie wiedzy na temat powszechnie obowiązującego prawa w Polsce, zachęcanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz poszerzanie wiedzy na temat wpływu prowadzonej działalności gospodarczej na lokalną społeczność.

Nazwa konkursu jest tożsama z kierunkiem studiów – „Prawo w Biznesie” na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. To wyjątkowy i unikalny w skali Polski kierunek studiów, stworzony z udziałem managerów, prawników i we współpracy z najważniejszymi i największymi polskimi przedsiębiorstwami należącymi do istniejącego na KUL Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski, w skład którego wchodzą: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., ENEA Operator S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Grupa ORLEN, KGHM Polska Miedź S.A., PGE Dystrybucja S.A., Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW, których przedstawiciele aktywnie uczestniczą w procesie kształcenia, przekazując studentom swoją wiedzę i dając szansę na praktyki i staże.

Studia przygotowują absolwentów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także pracy w biznesie każdego szczebla, w tym na stanowiskach zarządzających (CEO, manager) oraz w dziale prawnym, finansowym, personalnym czy rozwoju. Absolwenci studiów Prawo w Biznesie mają kompetencje umożliwiające pracę w administracji rządowej i samorządowej oraz w organizacjach pozarządowych. Mogą również pełnić funkcje związane z ochroną informacji w przedsiębiorstwie, w tym specjalisty ds. cyberbezpieczeństwa, zajmując stanowiska wymagające znajomości procesów związanych z transformacją energetyczną, w tym pełnienia funkcji zarządczych w sektorze OZE, obszarze środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG). Absolwenci to również prawnicy (in-house lawyer) gotowi do wykonywania obowiązków w przedsiębiorstwach, którzy posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu prawa i ekonomii, a także rozumieją procesy biznesowe i oczekiwania przedsiębiorców. Studia przygotowują do zarządzania przedsiębiorstwem oraz pełnienia funkcji doradcy w małych i średnich przedsiębiorstwach.

            Z myślą o promowaniu i upowszechnianiu interdyscyplinarnej wiedzy odpowiadającej formule kształcenia w ramach kierunku Prawo w Biznesie mam zaszczyt zaprosić Nauczycieli oraz Uczniów Państwa szkoły do udziału w konkursie z nadzieją, że przyczyni się on do rozwijania wśród uczniów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w obszarze prawa, wiedzy o społeczeństwie oraz biznesu i zarządzania.

Będziemy zaszczyceni, jeśli zechcą Państwo wziąć udział w naszym konkursie, zachęcając uczniów do aktywnego uczestnictwa. Dla Laureatów I miejsca Konkursu przewidziano nagrodę lub nagrody w przypadku zespołu liczącego maksymalnie trzy osoby w postaci tabletów multimedialnych. Laureaci II i III miejsca otrzymają nagrody w postaci smartwatchów.

 

                                                                                                 Z wyrazami szacunku

 

               Przewodniczący                                                                             Dziekan

           Komisji Konkursowej                                                                  Wydziału Prawa,   

   Konkursu „Prawo w Biznesie KUL”                              Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL                              dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL

                                                        

Na stronie internetowej https://prawowbiznesie.kul.pl znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące konkursu oraz informacje o kierunku Prawo w biznesie WPPKiA KUL.    

Zgłoszenia do konkursu  należy przesyłać na adres:  e-mail prawowbiznesie@kul.pl        

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa

Zgoda RODO uczestnika    

Zgoda na wykorzystanie utworówZgoda RODO opiekuna prawnego

 

Autor: Agnieszka Dębska
Ostatnia aktualizacja: 26.01.2024, godz. 10:13 - Agnieszka Dębska