Zapraszamy do udziału w WOJEWÓDZKIM KONKURSIE HISTORYCZNYM

„TADEUSZ KOŚCIUSZKO BEZ TAJEMNIC” pod patronatem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach- Kolonii.

 

 

Konkurs jest skierowany do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych położonych na terenie województwa lubelskiego.

 

Każda ze szkół uczestniczących w Konkursie może zgłosić maksymalnie 3 uczniów. Konkurs składa się z dwóch etapów - testu zawierającego pytania otwarte i zamknięte oraz rozszerzonej odpowiedzi z zakresu życia i działalności Tadeusza Kościuszki. Obydwa etapy odbędą się

29 lutego 2024 r. na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojsławicach- Kolonii  o godzinie 10.00,

zaś uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród dla zwycięzców odbędzie się

20 marca o godz. 11.00.

Więcej informacji na temat konkurs znajduje się w załączonym REGULAMINIE.

 

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesłać do 10 lutego 2024 r. na adres:

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii

Wojsławice Kolonia 1; 22-120 Wojsławice

z dopiskiem: Wojewódzki Konkurs Historyczny „Tadeusz Kościuszko bez tajemnic”.

 

https://www.kul.pl/katedra-historii-ustroju-i-prawa,art_73204.html

 

formularz zgłoszenia

regulamin Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

informacja o celach i zakresie przetwarzania danych osobowych oraz uprawnieniach osoby

informacja o celach i zakresie przetwarzania danych osobowych

zgoda na przetwarzanie danych osobowych rodzica opiekuna prawnego

zgoda na przetwarzanie danych, podanych w formularzu zgłoszenia

 

Autor: Agnieszka Dębska
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2024, godz. 14:28 - Agnieszka Dębska