Zestawienie punktów ECTS, które student winien uzyskać na zajęciach obowiązkowych lub podstawowych (podstawa prawna: uchwała Senatu KUL z dn. 31 stycznia 2013 r. w sprawie wytycznych programowych § 17 ust. 1 pkt 7):

 

MEDITERANISTYKA I stopnia

 

MEDITERANISTYKA II stopnia 

  

MUZYKOLOGIA  I stopnia

 

MUZYKOLOGIA  II stopnia

 

NAUKI O RODZINIE  I stopnia

 

NAUKI O RODZINIE  II stopnia

 

PRACA SOCJALNA II stopnia

 

TEOLOGIA

 

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2014, godz. 10:28 - Ewa Zięba