30 maja 2023 r. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wręczył medale „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”. Odznaczenia są przyznawane za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej. Podczas uroczystości wręczono też dyplomy i wyróżnienia za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej oraz za całokształt dorobku.

 

Za szczególne za zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej Złotym Medalem Sapientia et Veritas odznaczeni zostali:

 

 

Podczas konferencji naukowej „Etienne Gilson - Henryk Kiereś. Sztuka w perspektywie realizmu” zorganizowanej w Zachęcie - Narodowej Galerii Sztuki 31 maja 2023 r. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wręczył złote medale „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” wybitnym polskim filozofom.

 

 

Wśród wyróżnionych złotymi medalami „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej znaleźli się: prof. Henryk Kiereś i prof. Piotr Jaroszyński.

Konferencję naukową, podczas której wręczono medale uświetniły m.in wykłady prof. Piotra Jaroszyńskiego „Koncepcja filozofii sztuki Gilsona przedstawiona w książce Materia i formy” i  prof.  Henryka Kieresia „Problem filozofii sztuki”.

 

 

Wielce Szanownym
Siostrze Profesor i Panom Profesorom

serdecznie gratulujemy!

 

 

Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”

Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” (łac. mądrość i prawda) posiada trzy stopnie – złoty medal, srebrny i brązowy. Umożliwia to uhonorowanie kandydata do odznaczenia odpowiednio do jego zasług lub osiągnięć. Może być on przyznany m.in. osobom zasłużonym dla nauki i szkolnictwa wyższego, w tym także nieposiadającym obywatelstwa polskiego, uczelniom, fundacjom, instytutom badawczym, stowarzyszeniom. Medal może być nadany także pośmiertnie.

 

 

 

źródła informacji:

 

 

 

 

prof. Henryk Kiereś

 • Filozof, doktor habilitowany nauk filozoficznych, nauczyciel akademicki, emerytowany profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i filozofii na KUL.
 • Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Towarzystwa Naukowego KUL i Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu.
 • Współredaguje Powszechną Encyklopedię Filozofii i Encyklopedię Białych Plam;
 • Prowadzi badania i publikuje w następujących dziedzinach filozoficznych: historia filozofii, filozofia sztuki, filozofia kultury, teoria poznania, estetyka.
 • Główny obszar jego zainteresowań naukowych stanowi filozofia sztuki, oprócz tego zajmuje się filozoficznymi podstawami kultury, w tym teorią humanistyki, postmodernizmem w filozofii, kulturze i sztuce, teorią poznania, metafizyką oraz filozofią społeczną i polityczną.
 • Wybrane publikacje: „Spór o sztukę”, „Co zagraża sztuce?”, „Trzy socjalizmy: tradycja łacińska wobec modernizmu i postmodernizmu”, „U podstaw życia społecznego: personalizm czy socjalizm?”, „Człowiek i cywilizacja”, „Osoba i społeczność”.

 

 

 

prof. Piotr Jaroszyński

 • Filozof, publicysta, nauczyciel akademicki i polityk.
 • Absolwent Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Jest członkiem towarzystw filozoficznych w Polsce, USA, Włoszech i Szwajcarii.
 • Pełni funkcję prezesa fundacji „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”.
 • Wchodzi w skład komitetu naukowego Powszechnej Encyklopedii Filozofii.
 • Jest redaktorem naczelnym pisma „Człowiek w kulturze”.
 • Działa na rzecz rozwoju kultury polskiej w ojczyźnie i licznych środowiskach polonijnych w świecie (np. USA, Kanada, Norwegia, Niemcy).
 • Wybrane publikacje: „Metafizyka piękna” , „Estetyka czy filozofia piękna”, „Spór o piękno”, „Etyka - dramat życia moralnego”, „Metafizyka i sztuka” , „Nauka w kulturze”, „Człowiek i nauka. Studium z filozofii kultury”, „Metafizyka czy ontologia?”

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2023, godz. 10:48 - Andrzej Zykubek