Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 24 listopada 2021 roku

zmarła Pani Prof. zw. dr hab.

 

Anna Stańczykowska-Piotrowska

 

która na Wydziale Filozofii KUL w latach ’90 XX w.
prowadziła zajęcia ekologii, ochrony środowiska i hydrobiologii.

 

 

Pani Profesor urodziła się 24 września 1932 roku w Warszawie. W 1956 roku ukończyła studia na kierunku Biologia Uniwersytetu Warszawskiego. W 1964 r. uzyskała tytuł doktora nauk przyrodniczych, a w 1977 r. habilitowała się w Instytucie Ekologii PAN. W 1992 r. uzyskała stanowisko profesora zwyczajnego. Przez 30 lat pracowała w Zakładzie Hydrobiologii Instytutu Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym. W latach 1984-2002 zatrudniona była w Akademii Podlaskiej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach).

 

Zaliczana jest do grona najwybitniejszych hydrobiologów Polski, a Jej badania nad gatunkiem małża Dreissena polymorpha zyskały światowe uznanie. Pani Profesor była zapraszana jako ekspert m.in. do Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady w celu opracowania strategii przeciwdziałania ekspansji tego gatunku. Dorobek Pani Profesor to ok. 150 prac naukowych, 19 ekspertyz, dziewięć książek, z których najpopularniejsze to „Ekologia naszych wód" i "Zwierzęta bezkręgowe naszych wód" są stale wznawiane. Pani Profesor swoją naukową pasję dzieliła się ze swoimi uczniami. Wypromowała 5 doktorów, około 60 magistrów (także na KULu). Przez wiele lat współpracowała z Komitetem Organizacji Olimpiad Wiedzy Ekologicznej, brała udział w pracach Zespołu Programowego Biologii przy Ministerstwie Oświaty i Wychowania oraz w pracach nad systemem nauczania biologii w Komitecie Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN.

 

Pani Prof. Stańczykowska-Piotrowska była założycielką i aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego i Polskiego Towarzystwa Ekologicznego oraz honorowym członkiem Stowarzyszenia Malakologów Polskich. Została także odznaczona medalem imienia Alfreda Lityńskiego – najwyższego wyróżnienia Hydrobiologów Polskich. Przez wiele lat była przewodniczącą (w ostatnim okresie honorową przewodniczącą) kapituły Medalu Polskiej Niezapominajki.

 

W naszych wspomnieniach Pani Profesor pozostanie jako wspaniały, życzliwy i wrażliwy Człowiek, służący swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem życiowym.

 

 
Panią Profesor obejmujemy modlitwą,

a Rodzinie i przyjaciołom Pani Profesor
składamy serdeczne wyrazy współczucia.
 
 
 
 
informacje biograficzne na podstawie https://inb.uph.edu.pl
photo: www.1944.pl

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 02.12.2021, godz. 11:44 - Andrzej Zykubek