Działalność badawcza:

Moje badania koncentrują się na zagadnieniach związanych z substancjalizmem. W szczególności interesują mnie następujące kwestie:

- struktura podmiot-własności;

- zmiana i trwanie w czasie;

- działanie przedmiotu i natura własności dyspozycyjnych;

- status ontyczny integralnych części substancji;

- kategoryzacja rzeczywistości.

Zajmuję się też filozofią religii a zwłaszcza problematyką argumentów ontologicznych, zagadnieniami prostoty, wszechobecności, niezmienności i wieczności Boga a także kwestią stosunku świata do Boga.

W swoich badaniach poruszam się w obrębie czterech tradycji filozoficznych: ontologii fenomenologicznej (R. Ingarden), filozofii klasycznej (Arystoteles, Tomasz z Akwinu), filozofii analitycznej (E.J. Lowe, M. Loux, A. Bird, D. Armstrong, J. Heil) i filozofii procesu (A.N. Whitehead, Ch. Hartshorne). Czasem robię wycieczki do G.W. Leibniza i Ch. Wolffa.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2023, godz. 10:28 - Marek Piwowarczyk