Fulvio Di Blasi

Thomas Aquinas’ Theory of Action

 

Jacek Woroniecki Memorial Lectures 2017

The John Paul II Catholic University of Lublin

see more

 

 

 

 

Fulvio Di Blasi

Thomas Aquinas’ Theory of Action

Jacek Woroniecki Memorial Lectures 2017

The John Paul II Catholic University of Lublin

 

Prof. Fulvio Di Blasi – jest filozofem, ekspertem w dziedzinie etyki, teorii prawa naturalnego oraz filozofii tomistycznej. Jest także prawnikiem i mediatorem. Kieruje kancelarią prawną we Włoszech (‘Di Blasi Law Firm’). Jest także współwłaścicielem firmy ‘ADR Forum’, w której pełni funkcję koordynatora naukowego, profesjonalnego mediatora z ramienia włoskiego Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest założycielem i przewodniczącym ‘Thomas International Project’, prezesem ‘Międzynarodowego Stowarzyszenia Tomistycznego’ we Włoszech i dyrektorem ‘Thomas International Center in Raleigh’, NC.

Ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet w Mediolanie, otrzymał doktorat z filozofii prawa na Uniwersytecie w Palermo. Prowadził badania w Internationale Akademie für Philosophie w Księstwie Liechtenstein. Komitet dyplomowy w imieniu Uniwersytetu w Mediolanie przyznał mu szczególne wyróżnienie za publikację jego pracy doktorskiej ‘Teoria prawa naturalnego w myśli J. M. Finnisa’.

Od 2004 roku jest dyrektorem Centro Ricerche Tommaso d’Aquino z Collegio universitario Arces. Był konsultantem w kilku firmach zajmujących się mediacjami, organizatorem międzynarodowych konferencji na temat etyki, prowadził wykłady w kilku czołowych uniwersytetach w Europie i USA, w tym w Oxfordzie i Sorbonie. Jest redaktorem czasopism dotyczących zagadnień z obszaru bioetyki i mediacji, pełni funkcję recenzenta, redaktora i członka zarządu w kilku filozoficznych czasopismach i seriach książek. Jest autorem ponad 100 publikacji, w tym książek, esejów, artykułów oraz haseł encyklopedycznych związanych z etyką, biznesem, prawem i filozofią.

 

 

 

Wybrane publikacje:

 

 • From Aristotle to Thomas Aquinas: Natural Law, Practical Knowledge, and the Person (St. Augustine’s Press: South Bend 2016);
 • God and the Natural Law: A Rereading of Thomas Aquinas (St. Augustine’s Press: South Bend 2003);
 • Questioni di legge naturale(Edizioni Phronesis: Palermo, 2009);

Ritorno al diritto: miti e leggende della scienza giuridica contemporanea (Edizioni Phronesis: Palermo, 2009);

 • John Finnis(Phronesis: Palermo, 2008);
 • Conoscenza pratica, teoria dell’azione e bene politico (Rubbettino: Soveria Mannelli 2006);
 • La vitalità del diritto naturale (coeditor with P. Heritier) (Phronesis: Palermo, 2008);
 • Ethics Without God? The Divine in Contemporary Moral and Political Thought (coeditor with J. Hochschild and J. Langan) (St. Augustine’s Press: South Bend 2008);
 • Virtue’s End: God in the Moral Philosophy of Aristotle and Aquinas (coeditor with J. Hochschild and J. Langan) (St. Augustine’s Press: South Bend 2008);
 • “The Role of God in the New Natural Law Theory”, w: The National Catholic Bioethics Quarterly, Spring 2013;
 • “Natural Law and Natural Rights”, w: A.C. Grayling and Andrew Pyle (eds.), Encyclopedia of British Philosophy, (Thoemmes Continuum: Bristol 2006);
 • Dio e la legge naturale. Una rilettura di Tommaso d’Aquino, ETS: Pisa 1999;
 • “John Mitchell Finnis”, w: E. Ancona and G. De Anna (eds.), Il Tomismo Giuridico del XX Secolo(Giappichelli: Torino, 2015);
 • “Love, Intellect and will in Thomas Aquinas”, w: G. De Anna (ed.), Willing good. Empirical challenges to the explanation of human behavior(Cambridge scholars Publishing: Cambridge, 2012);
 • “Rhonheimer, la legge naturale e l’ateo buono: breve replica”, w: E. Ancona and G. De Anna (eds.), Il Tomismo Giuridico del XX Secolo(Giappichelli: Torino, 2015).

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2017, godz. 06:44 - Andrzej Zykubek