Biogram

 

Abp Stanisław Wielgus urodził się 23 IV 1939 r. w Wierzchowiskach k. Janowa Lubelskiego. Po ukończeniu Liceum Biskupiego w Lublinie w latach 1956-1962 studiował na Wydziale Teologicznym KUL uzyskując magisterium z historii Kościoła pod kierunkiem ks. prof. Mieczysław Żywczyńskiego. Po otrzymaniu w 1962 r. święceń kapłańskich pracował duszpastersko w Zamościu i w Lublinie, by w latach 1964-1968 podjąć studia na Wydziale Filozofii KUL-u, zwieńczone magisterium z filozofii, po którym znów podjął pracę duszpasterską w Hrubieszowie.

abp prof. dr hab. Stanisław WielgusW 1969 r. rozpoczął pracę na KUL-u, początkowo jako asystent w Międzywydziałowym Zakładzie Historii Kultury w Średniowieczu. Po uzyskaniu w 1972 r. doktoratu (Quaestiones Nicolai Peripatetici - krytyczna edycja i obszerne opracowanie) pracował w tym zakładzie jako adiunkt naukowo-badawczy. W latach 1973-1975, 1978 przebywał w Martin Grabmann-Institut przy Uniwersytecie w Monachium, korzystając ze stypendium Fundacji im. Aleksandra Humboldta. Po uzyskaniu w 1980 r. habilitacji (Benedykta Hesse "Quaestiones super octo libros «Physicorum» Arystotelesa" - krytyczna edycja i obszerne opracowanie komentarza do Fizyki Arystotelesa, pióra jednego z najwybitniejszych profesorów pierwszej połowy XV w., rektora Uniwersytetu Krakowskiego), w 1982 r. podjął pracę jako docent naukowo-dydaktyczny przy Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Wydziału Filozofii. W 1989 r., po uzyskaniu tytułu naukowego profesora, otrzymał także etat profesora nadzwyczajnego. W tym także roku został kierownikiem nowo utworzonej na Wydziale Filozofii Katedry Historii Filozofii w Polsce, którą kierował do roku 2006, zaś w 1992 r. uzyskał stanowisko profesora zwyczajnego. Na KUL-u pełnił szereg funkcji administracyjnych: jako kierownik Sekcji Filozofii Teoretycznej Wydziału Filozofii (1984-1988) i Międzywydziałowego Zakładu Kultury w Średniowieczu (1985-2006). Szybko podjął obowiązki o charakterze ogólnouniwersyteckim jako sekretarz generalny Towarzystwa Naukowego KUL (1986-1989), a następnie prorektor ds. studenckich (1988/89) i wreszcie jako rektor (1989-1998). Uczestniczył wówczas w wielu przedsięwzięciach akademickich, m.in. jako rektor KUL był przewodniczącym redakcji naczelnej interdyscyplinarnej Encyklopedii Katolickiej wydawanej przez Międzywydziałowy Zakład Leksykograficzny KUL. Kontynuuje działalność naukową pełniąc od 1999 r. posługę pasterską jako biskup płocki. Autor m.in. 12 książek stricte naukowych z zakresu historii filozofii, teologii, prawa i nauk przyrodniczych, 2 tomów przemówień uniwersyteckich oraz 4 tomów przemówień biskupich, podejmujących problematykę światopoglądową z odniesieniami społecznymi. Wyjeżdżał z wykładami i celem nawiązania współpracy naukowej do uniwersytetów w Niemczech, Francji, Belgii, Holandii, Anglii, Włoszech, Słowacji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Chinach, Szwajcarii, Austrii. Promotor 75 prac magisterskich i 19 doktorskich stanowiących tak edycje polskich rękopisów średniowiecznych, jak też dotyczących różnych postaci z zakresu historii filozofii w Polsce.

 

Odznaczenia

Działalność Biskupa Profesora Stanisława Wielgusa doceniły władze Rzeczypospolitej przyznając mu w 1992 r. nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, a w 1994 r. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał także nagrodę im. Włodzimierza Pietrzaka od stowarzyszenia "Civitas Christiana" oraz "Resolutio pro Laude", pierwszą nadaną przez Lubelskie Towarzystwo Naukowego. Kościół lubelski nadał mu godność kanonika honorowego kapituły lubelskiej, zaś Ojciec św. odznaczył go najpierw godnością prałata, a następnie wyniósł w 1999 r. na stolicę biskupią w Płocku.

 

Funkcje

 • Przewodniczący Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski
 • Przewodniczący Rady Fundacji Rektorów Polskich
 • Członek Zespołu ds. Etyki Badań Naukowych przy Ministrze Nauki w Komitecie Badań Naukowych
 • Kierownik Międzywydziałowego Zakładu Kultury w Średniowieczu KUL
 • Redaktor naczelny "Acta Mediaevalia" (Międzywydziałowy Zakład Historii Kultury w Średniowieczu KUL)
 • Członek komitetu redakcyjnego "Studiów Mediewistycznych" (PAN)
 • Członek rady naukowej "Roczników Filozoficznych" (Towarzystwo Naukowe KUL)

 

Członkostwo w organizacjach naukowych

 • Międzynarodowe
  • Associazione degli Storici Europei
  • Société Internationale pour l'Étude dla la Philosophie Médiévale
  • Academia Scientiarum et Artium Europaea
  • European Ethics Network
 • Krajowe
  • Towarzystwo Naukowe KUL
  • Polskie Towarzystwo Filozoficzne
  • Societas Humboldtiana Polonorum
  • Lubelskie Towarzystwo Naukowe
  • Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu
  • Towarzystwo Naukowe Płockie

 

Autor: Stanisław Janeczek
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2014, godz. 10:21 - Liliana Kycia