Działalność dydaktyczna

 

 

Doświadczenie dydaktyczne

 • od 1997: wykłady z logiki ogólnej dla I roku (w różnych latach dla Wydziału Nauk Humanistycznych, Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Teologii, Wydziału Nauk Prawnych w Tomaszowie Lubelskim. 
 • od 1998: prowadzenie ćwiczeń z logiki ogólnej na Wydziale Nauk Społecznych (psychologia I rok).
 • od 1997: prowadzenie ćwiczeń z ogólnej metodologii nauk na Wydziale Filozofii (II rok filozofii teoretycznej).
 • 1998-1999: prowadzenie wykładów z logiki i ogólnej metodologii nauk dla słuchaczy Studium Filozofii (II rok) w Lewoczy/Słowacja.
 • od 1999: prowadzenie wykładów z historii filozofii nowożytnej i współczesnej w ramach punktu konsultacyjnego Wydziału Teologii (II rok) we Lwowie i Tarnopolu/Ukraina.
 • od 1999: prowadzenie wykładu w języku angielskim z zakresu etyki badań naukowych (Selected issues in research ethics)
 • 2002: Logika praktyczna dla studentów-eksternistów Wydziału Teologii KUL (punkty konsultacyjne na Ukrainie: Lwów, Kołomyja, Tarnopol); 2004: Logika dla studentów-eksterminstów Wydziału Teologii i WNS KUL, Łuck/Ukraina.
 • 11.2003; 10.2005, 10.2007: wykłady Wybrane zagadnienia z etyki badań naukowych dla studentów Studium etyczno-filozoficznego, Paryż/Francja
 • 02.2006: Jak dobrze argumentować? - zajęcia dla Akademii Artes Liberales, UMCS.
 • 2006-2007: Myślenie strategiczne - myślenie logiczne - zajęcia w ramach projektu Zarządzanie projektami społecznymi - szkolenie służb zatrudnienia realizowanego przez KUL, finansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.
 • 2008: Logika praktyczna , Sztuka dyskusji i negocjacji oraz Sofistyka i erystyka w języku współczesnej kultury - zajęcia w ramach studium podyplomowego Retoryka stosowana (KUL).
 • od 2015: Research ethics (konwersatorium po polsku i angielsku; od 2017 tylko po angielsku dla studentów-doktorantów).
 • od 2016: Professional ethics for scientists (wykład po polsku i po angielsku);
 • od  2017: Didactics in Higher Education (lecture in English).

 

Promotorstwo doktoratów

 • 2014: Paulina Broszkiewicz, „Systemowa koncepcja nauki na przykładzie poglądów Evandra Agazziego i Javiera Echeverríi” (obrona: 29.09.2014).

 • 2016: Tomasz Łach, „Krytyczna teoria techniki Andrew Feenberga” (obrona: 9.11.2016).

 • 2017: Michał Tatarczak, “Geralda Holtona tematyczna analiza nauki” (defence: 06.12.2017).

 • 2018: ks. mgr Konrad Zaborowski, “Nauka a mądrość. Ku sapiencjalnemu paradygmatowi nauki” (obrona: 12.12.2018).

 

Promotorstwo magisteriów

 • 1998/99: rev. P. Kula, "Etienne Gilsona koncepcja filozofii chrześcijańskiej" .
 • 1998/99: ks. M.Mati, "Koncepcja filozofii klasycznej w ujęciu Stanisława Kamińskiego".
 • 1998/99: ks. V. Fajkus "Podmiotowe wyjaśnienie faktu religijnego według Zofii J. Zdybickiej".
 • 2010/11: Mirosław Bocheński, „Ewolucyjna epistemologia Karla Raimunda Poppera”; (101475) - obrona: 2011-09-29
 • 2012/13: Helena Kistelska, „Doradztwo filozoficzne- nowy nurt w filozofii praktycznej”; (114312) - obrona: 2013-06-26.
 • 2012/13: Marcin Garbowski, „Koncepcja transhumanizmu w myśli Nicka Bostroma”; (101314) - defence: 2013-09-12.
 • 2013/2014: Tomasz Błazik, „Rola nauki w społeczeństwie i kulturze według Stanisława Kamińskiego”; (115724) - defence: 2014-06-17.
 • 2013/2014: Teresa Czarnecka (MISHuS), "Metodologiczna autonomia filozofii wobec nauk szczegółowych według Mieczysława Alberta Krąpca i Stanisława Kamińskiego"; (120520) - defence: 2014-09-23.
 • 2015/2016: Hamish Jonathan Gilbert, "Anthropocentrism – a source of the environmental crisis?"; (133801) – defence: 2016-06-24.
 • Jan Juda Tarnas, "Status metodologiczny historii sztuki jako nauki według Jana Białostockiego"; (135091) – obrona: 26.06.2018.
 • Piotr Nowak, "Stanisława Kamińskiego pojęcie światopoglądu", (103972) – obrona: 24.06.2019.
 • Magdalena Ewa Janisz, "Koncepcja uniwersytetu przedsiębiorczego Burtona Clarka" (139698) – obrona: 27.09.2019

 

Promotorstwo licencjatów

 • Łukasz Cięgotura, „Metodologiczny status nauki o polityce w ujęciu Roberta A. Dahla”; (114072) - obrona: 2010-06-23.
 • Marcin Garbowski, „Pojęcie osobliwości technologicznej u ujęciu Raymonda Kurzweila”; (101314) - obrona: 2010-06-23.
 • Tomasz Błazik, „Rola filozofii w kulturze w ujęciu Stanisława Kamińskiego”; (115724) - obrona:2011-06-30.
 • Andrzej Cholewa, „Idea programowalnego mózgu w ujęciu Johna C. Lilly'ego”; (117751) - obrona:2011-06-30.
 • Jan Goleń, „Analiza sporu o istotność danych wykorzystywanych w systematyce biologicznej”; (86848) – obrona: 2011-09-16;
 • Sarah Crocco, “Internet Access as a Human Right”; (136727) - defence: 2016-06-24

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Lekka-Kowalik
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2019, godz. 17:20 - Ewa Lekka-Kowalik