Wykłady gościnne

wygłoszone w uniwersytetach i instytucjach zagranicznych

 • 05. 1993: Laudans Wissenschaftskonzeption als Alternative zu der von Popper und Kuhn, University of Innsbruck/Austria.
 • 01. 1994: The Reticulated Model of Scientific Dynamism, Charles University, Prague/Czech Republic.
 • 05. 1994: Are There Things Which We Should Not Know?, SUNY at Buffalo, Buffalo/USA.
 • 07. 1994: A Few Thoughts before We Find the Fountain of Youth, Hastings Center, Briarcliff Manor/USA.
 • 10. 1994: Science and Morality: Some Cases of Normative Conflicts, Illinois Institute of Technology, Chicago/USA.
 • 11. 1994: Rationality: A Preliminary Philosophical Account, State University of New York at Geneseo, Geneseo/USA.
 • 11. 1994: Science and Morality: Some Cases of Normative Conflicts, Virginia (Virginia Tech.), Center for the Study of Science and Society, Blacksburg/USA.
 • 11. 1994: Higher Education in Ex-Communist Europe, Virginia Polytechnic Institute, Center for the Study of Science and Society, Blacksburg/USA.
 • 11. 1994: Popper, Kuhn and Laudan on the Rationality of Science: A Shared View, Virginia Tech. and State University at Blacksburg, Department of Philosophy, Blacksburg/USA.
 • 11. 1994 : Moral Relevance of Scientific Research, Department of Philosophy, University of Pittsburgh, Pittsburgh/USA.
 • 11. 1994: Science and Morality: Some Cases of Normative Conflicts, Center for Medical Ethics, University of Pittsburgh, Pittsburgh/USA.
 • 12. 1994: Science and Morality: Some Cases of Normative Conflicts, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy/USA.
 • 06. 1995: A doctrine of emergent properties, University of Neuchâtel/Switzerland.
 • 07. 1995: Alternsforschung als Moralisches Dilemma, Universität Würzburg/Germany.
 • 01. 1996: Thoughts are free but not inconsequential: 'forbidden' topics of scientific research, Colloquium of the Department of Physics, University of Neuchâtel/ Switzerland.
 • 02. 1996: 4 wykłady z zakresu filozofii nauki i etyki badań naukowych na Uniwersytecie w Ljubljanie/Slovenia.
 • 06. 1996: On the intrinsic and instrumental value of scientific knowledge, Instytut filozofii/University of Neuchâtel, Switzerland.
 • 04. 1999: Defending the right to ignorance, Department of Philosophy, SUNY at Buffalo/USA
 • 03.2004: Katholieke Universiteit Leuven/Belgia, wykład pt. The Moral Dimension of Science: Are There Things Which We Should Not Know?
 • 04. 2005 University of Murcia/Hiszpania, wykłady (1) Why science cannot be value-free oraz (2) Discussion as a means of solving problems.
 • 04.2007: University of Helsinki; 20-godzinny wykład monograficzny pt The value-dimansion of science.
 • 03.2007: Holy Family University, Filadelfia/USA. Wykłady: (1) Science as action: three realms of freedom and responsibility; (2)Why science cannot be value-free; (3) Philosophy as Vocation.
 • 04.2009: Uniwersytet Katolicki w Rużomberku/Słowacja. Wykłady: (1) The rise and decline of the ideal of value-free science; (2) An "enterpreneurial university": a reform or collapse of a university?

 • 05.2010: Center-Disciplinary Ethics Applied (IDEA) Centre for Excellence in Teaching and Learning (CETL), University of Leeds/Wielka Brytania; wykład w ramach seminarium badawczego pt. The responsibility of scientists”.

 •  24.02.2012: "The vocation of philosophy and philosophy as a vocation", Wydział Filozofii St. John University, Nowy Jork/USA. 

 • 5.03.2012: "O konieczności i potrzebie filozofowania", Polonijny Klub Filozoficzny/Chicago.

 • 6.03.2013: „Wpływ cywilizacji naukowo-technicznej na życie społeczeństw” (z Rafałem Lizutem), Polonijny Klub Filozoficzny/Chicago.

 • 5.05.2015-8.05.2015: (1) The ethical dimension of science; (2) The value-ladenness of technology; (3): Mode 2 Science – a new paradigm of doing science and its ethical and social consequences;(4) Axiological and ethical foundations of knowledge society; (5) The vocation of philosophy and philosophy as a vocation, University of Malta/Malta.

 • 01-05.06.2015: (1) "Theoretical and practical sources of research ethics"; (2) Ethical issues concerning the research and reliability of knowledge"; (3) "Ethical issues concerning the institutional integrity and responsibility of science"; (4) "Ethical issues in the relationship between science and society lecture"; (5) "Institutionalization of research ethics and research perspectives", Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt/Niemcy.

 • 10.09.2015: "The university as an educational firm: opportunity or blunder?", Canisius College, Buffalo/USA. 

 • 14.09.2015: "Is a university a business?", SUNY at Fredonia/USA. 

 • 16.09.2015: "Philosophy - a necessary context for doing sciences", Department of Philosophy, University of Oklahoma/USA. 

 • 17.09.2015: "The rise and decline of the social contract for science", University of Oklahoma/USA (as a part of the event Galileo's World"). 

 • 21.09.2015: "Is science value-free?", St John's University, New York/USA. 
 • 22.09.2015: "The value-ladenness of technology", St John's University (Manhattan Campus), New York 

 • 02.10.2015: "Does science rest on irrational foundations?", SUNY at Buffalo/USA (Regens Lectures of the Department of Philosophy).
 • 5.04-8.04.2016: The value-free ideal of science and its critics; The rise and fall of a social contract for science; New paradigms of doing science – Mode 2 Science as a participatory model; The philosophical context of doing science; The vocation of philosophy and philosophy as a vocation; Department of Philosophy, University of Navarra at Pamplona/Hiszpania.

 • 25-29.04.2016: “The value-free ideal of science and its criticism”, “New paradigms of doing science – participatory models”; “Philosophical context of doing science”; “Towards knowledge-society: current opportunities”; Matej Bel University, Banska Bystrica/Slovakia (Erasmus+)
 • 29.09.2016: University as a firm - an opportunity or blunder, Villanova University/USA
 • 8-12 05.2017:"The rise and decline of the social contract for science"; "Axiological foundations of knowledge societies"; "Commoditization of science and its consequences"; "University as a firm - an opportunity or blunder"; "The vocation of philosophy and philosophy as a vocation"; Universidad de Valladolid/Spain (Erasmus+);
 • 7-11.05.2018:"The rise and decline of the ideal of value-free science", "The vocation of philosophy and philosophy as a vocation", "On the nature of university and education"),University of Ioannina/Greece (Erasmus+);
 • 1-5.04.2019: "Philosophy - a necessary context for doing science", "The rise and decline of the ideal of value-free science", "University as a firm - an opportunity or blunder", "The vocation of philosophy and philosophy as a vocation", "The philosophy of expertise",Catholic University in Ruzomberok/Slovakia (Erasmus+)
 • 8-12.04.2019: "Science and society: the changing relationship", "The ethics of science as a domain of philosophy", "The value-dimension of science-The rise and decline of the ideal of value-free science", University of Lyon/France (Erasmus+) 

 • 28.09.2016: University as a firm – an opportunity or blunder; Department of Theology and Religious Studies, Villanova University/USA.
 • 11.06.2019: Expertise as a methodological and ethical problem, University of Navarra w Pamplonie dla grupy badawczej: "Science, Reason and Faith" (CRYF).

 

wygłoszone w uniwersytetach i instytucjach krajowych

 • 10. 1997: Czym jest Etyka Badań Naukowych?, Czwartki Filozoficzne (organizowane przez Koło Filozoficzne Studentów KUL), Lublin.
 • 01. 1998: Wybory tematów badawczych jako decyzje moralne ; Seminarium Polskiej Akademii Nauk, Warszawa/Polska.
 • 12.2000: Moralny wymiar nauki, wykład dla sekcji studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Warszawa.
 • 12.2006: Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły-Jana Pawła II/KUL; wykład pt. "Czy (i w jakim znaczeniu) prawda ma 'moc normatywną'? Uwagi metodologa.
 • 23.01.2009: Dlaczego nauka nie może być wolna od wartości, wykład dla uczestników sympozjum Centrum Badań Systemów Złożonych, Instytut Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • 05.2009: głos w ramach debaty naukowej organizowanej przez Centrum Kultury i Dialogu oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne pt. „Czy nauka jest skazana na poprawność polityczną?”

 •  21.03.2012: odczyt „Dlaczego filozofia jest człowiekowi do życia niezbędnie potrzebna” w Towarzystwie Filozoficznym Ignatianum/Kraków.

  11.04.2016: odczyt „Dlaczego uniwersytet nie może być biznesem” w Polskim Towarzystwie Filozoficznym, oddział w Bydgoszczy.
 • 12.04.2016: referat: „Nauka - alternatywa dla religii?”, Instytut Filozofii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • 13.12.2018: seminarium z cyklu "Eksperci i ekspertyzy. Ujęcie interdyscyplinarne"; referat na zaproszenie pt. „Ekspertyza jako wyraz epistemicznych i etycznych przekonań. Paleta problemów”; Polski Instytut Ekonomiczny/Warszawa. 

 

 

 

Autor: Agnieszka Lekka-Kowalik
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2019, godz. 17:59 - Ewa Lekka-Kowalik