Konkursy organizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi materiałami i zachęcamy do zgłoszeń.

 

List przewodni

 

Informacja o konkursach PWE

 

Regulamin konkursu PUG

 

Regulamin konkursu PZIS

 

 

 


Dr hab. Piotr Zacharczuk członkiem komisji przy MEiN

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 12 stycznia 2021 roku, Pan dr hab. Piotr Zacharczuk został powołany do pełnienia funkcji członka Komisji Dyscyplinarnej przy ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na czteroletnią kadencję.

 

Serdecznie gratulujemy