Gratulacje

Szanowni Państwo,

 

 W dniu 30 września 2022 r. Premier Mateusz Morawiecki

powołał Panią dr hab. Jadwigę Potrzeszcz, prof. KUL

i Pana dra hab. Krzysztofa Wiaka, prof. KUL

na członków

Rady Legislacyjnej XIV kadencji.

Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów stanowi organ opiniodawczo-doradczy Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.

 

Naszym Pracownikom serdecznie gratulujemy!!!


Czasopisma WPPKiA w programie Rozwój Czasopism Naukowych

Z satysfakcją informujemy, że czasopisma wydawane przez

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL:

Review of European and Comparative Law

Studia Prawnicze KUL

Studia z Prawa Wyznaniowego

otrzymały dofinansowanie w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu "Rozwój czasopism naukowych".

Celem programu jest wsparcie rozwoju czasopism naukowych poprzez finansowanie działań zmierzających do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich. Realizacja projektów przyczyni się do zwiększenia wpływu tych czasopism na rozwój nauki oraz utrzymania się w międzynarodowym obiegu naukowym.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wyniki-konkursu-rozwoj-czasopism-naukowych

 


XIII Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Handlowego

Prosimy o zapoznanie się z programem XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Handlowego, który odbędzie się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w dniach 22-23 września 2022 r.

 

PROGRAM ZJAZDU

 

 

 


Kondolencje

Szanowni Państwo,

 

z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 4 września 2022 roku  zmarła śp. Pani Ola Markiewicz,

żona Pana Tymona Markiewicza, asystenta w Katedrze Postępowania Karnego WPPKiA KUL.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 9 września br.

Msza św. pogrzebowa rozpocznie się o godz. 13.00

w Kościele p.w. św. Wacława w Radomiu (Plac Stare Miasto 13).

Dalsze uroczystości pogrzebowe będą miały miejsce na cmentarzu prawosławnym w Radomiu przy ul. Warszawskiej 15.

 

Panu Tymonowi i Rodzinie śp. Zmarłej składamy najszczersze wyrazy współczucia

 

                                                               Kolegium Dziekańskie

 

                                                  Społeczność akademicka WPPKiA KUL


Ogólnopolski Zjazd Romanistów

W dniach 2-4 września 2022 r. w Mrągowie odbędzie się Ogólnopolski
Zjazd Romanistów pod hasłem „Polska romanistyka prawnicza. Historia
- stan obecny - perspektywy. Urzędy rzymskie na styku prawa publicznego
i prywatnego". Zjazd jest współorganizowany przez Katedrę Prawa
Rzymskiego KUL, Katedrę Prawa Rzymskiego Wydziału Prawa i
Administracji UKSW oraz Instytut De Republica, a jego celem jest
dokonanie przeglądu aktualnego zakresu badań polskiej romanistyki.
Ponieważ w ostatnim czasie grono naukowe reprezentujące tę
dyscyplinę pożegnało kilku jej przedstawicieli, spotkanie naukowe
będzie obejmowało również stosowne wspomnienia właśnie im
dedykowane, w szczególności jedna z sesji zostanie poświęcona in
memoriam Profesorowi Wiesławowi Mossakowskiemu.
Tematem przewodnim kolejnych części zjazdu będą rzymskie urzędy,
zarówno republikańskie, jak i okresu cesarstwa oraz ich recepcja w
Europie. Usytuowanie tego zagadnienia w centrum zainteresowania
środowiska romanistycznego ma na celu zainspirowanie dyskusji na temat
roli odgrywanej przez urzędników w starożytnym Rzymie, ich wpływu na
ówczesne prawo publiczne i prywatne, jak również oddziaływania
rzymskiej magistratury na organizację i kompetencje urzędów w okresie
późniejszym.

Program:
https://sites.google.com/view/zjazd-romanistow/program


Dr Dawid Kostecki dyrektorem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

tb Dr Dawid Kostecki został powołany na stanowisko dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Nominację odebrał z rąk Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

Dawid Kostecki ukończył prawo (2014 r.) oraz historię (2016 r.) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Stopień naukowy doktora nauk prawnych (z wyróżnieniem) uzyskał w 2020 r. na podstawie rozprawy doktorskiej „Filozofia prawa Mariana Ignacego Morawskiego SJ” (promotor: dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL). Ukończył również studia podyplomowe Executive Master Business of Administration oraz Doctor Business of Administration w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

Od 2019 r. współpracuje z Fundacją Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Pełnił także funkcję Wicestarosty Powiatu Łęczyńskiego.

W dniu 24 czerwca 2022 r. Dr Dawid Kostecki odebrał prestiżową Nagrodę im. Anieli hrabiny Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu. Podstawą zwycięstwa w konkursie była monografia opublikowana na podstawie rozprawy doktorskiej.

Dr Dawid Kostecki prowadzi zajęcia zlecone w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa KUL. W swoich publikacjach naukowych porusza zagadnienia związane z aksjologią, relacją prawa i moralności oraz filozofią prawa.

 

                                                                        Serdecznie gratulujemy!

Fot. nawa.gov.pl


Dr hab. Rafał Sura członkiem zarządu NBP

Dr hab. Rafał Sura z Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego został
powołany na członka zarządu Narodowego Banku Polskiego.
Dr hab. Rafał Sura jest absolwentem i od 2003 roku wykładowcą Wydziału
Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, aktualnie pracownikiem
Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego. Obszarem jego aktywności
naukowej jest prawo finansowe, administracyjne oraz prawo rynku
finansowego. W przeszłości był m.in. sędzią Trybunału Stanu (2015-2016)
oraz członkiem Rady Polityki Pieniężnej (2016-2022).
Serdecznie gratulujemy!


NOMINACJA PROFESORSKA

 

                 

Z radością przyjęliśmy wiadomość o nadaniu

w dniu 4 lipca 2022 roku przez

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

tytułu profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

Panu dr. hab. Pawłowi Smoleniowi,

Kierownikowi Katedry Finansów i Prawa Finansowego WPPKiA KUL.

 

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślności

w życiu osobistym oraz satysfakcji i zadowolenia z przyszłych

dokonań w sferze zawodowej!

 

Kolegium Dziekańskie i Społeczność akademicka WPPKiA KUL.