„Państwo i Prawo” wyróżniło najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie

 

                  Z satysfakcją i radością informujemy, że

w LVII Ogólnopolskim Konkursie

na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych Komitet Redakcyjny "Państwa i Prawa" wyróżnił rozprawę doktorską pt.

 

"Orzekanie na rozprawie głównej pod nieobecność oskarżonego a prawo do obrony"

Pani dr Adriany Pabian.

 

Promotorem pracy jest pani dr. hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL,

recenzentami: pan dr hab. Jacek Kosonoga, prof. Uczelni Łazarskiego

oraz pan dr hab. Andrzej Sakowicz, prof. UwBW LVI Konkursie "Państwa i Prawa" Sąd Konkursowy przyznał Panu dr. Adrianowi Zbiciakowi, asystentowi w Katedrze Postępowania Karnego WPPKiA KUL wyróżnienie za rozprawę doktorską pt. "Prejudykat cywilny i cywilna kwestia prejudycjalna w postępowaniu karnym".

Wręczenie nagród odbędzie się dnia 27 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 w Pałacu Staszica, w Sali Lustrzanej (Warszawa, ul. Nowy Świat 72, I p., sala nr 164)

Serdecznie gratulujemy !


Zaproszenie


Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji

„Filantropia czy sprawiedliwy podział”,

https://youtu.be/dcaakmA-rHo

która odpędzie się w dniu 9 czerwca 2022 r o godz. 10.00 w sali CTW-113.

Konferencja jest poświęcona upamiętnieniu współzałożyciela lubelskiej Uczelni – Karola Jaroszyńskiego – wybitnego finansisty, człowieka, który, jako szczodry filantrop stał się fundatorem katolickiego Uniwersytetu powołanego do życia w Lublinie w 1918 roku.
Z tego powodu tematem konferencji jest idea filantropii – jej rola, znaczenie, formy i funkcje we współczesnym świecie.
Wydarzeniami towarzyszącymi naukowemu spotkaniu będą: wystawa Karol Jaroszyński (1878-1929). ‘Uważam za obowiązek umożliwić narodowi polskiemu założenie uniwersytetu katolickiego’ w Muzeum KUL (8 czerwca 2022 r.) oraz nadzwyczajny koncert kameralny MUZYKA – dobra niewidzialne…. Pamięci Karola Jaroszyńskiego (9 czerwca 2022 r.).

Organizatorami konferencji są:

Dyrektor Instytutu De Republica,

Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

 

Szczegółowy program wydarzeń:
koncert 

konferencja


Spotkanie z przedstawicielami Agencji Wywiadu

W dniu 7 czerwca 2022 r. o godz. 18.20 w sali C 608 odbędzie się
spotkanie z przedstawicielami Agencji Wywiadu (Centrali
AW w Warszawie) w przedmiocie zadań służby, jej organizacji, zasad
rekrutacji. Wykład ma charakter otwarty.

 

Serdecznie zapraszamy

 

 

 

 


Konkurs na najlepszą rozprawę doktorską

Prosimy o zapoznanie się z informacją o konkursie na najlepszą rozprawę doktorską, organizowanym przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne i redakcję „Przeglądu Ustawodawstwa Gospodarczego”. Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy z zakresu prawa gospodarczego oraz promocję szczególnie uzdolnionych autorów rozpraw doktorskich.

Uczestnikami konkursu mogą być:  wszystkie osoby, które obroniły rozprawy doktorskie na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w terminie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. Do konkursu można zgłosić pracę doktorską dotyczącą zagadnień z zakresu prawa gospodarczego, handlowego, cywilnego, autorskiego, bankowego, finansowego i administracyjnego. Zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego lub przesłać pocztą do 31.01.2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31.03.2023 r.

Nagrodą w konkursie jest: za zajęcie pierwszego miejsca – wydanie pracy w formie książki albo nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł i publikacja artykułu w czasopiśmie „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”; za zajęcie drugiego miejsca – nagroda pieniężna w wysokości 2500 zł i publikacja artykułu w czasopiśmie „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego  (www.pwe.com.pl) w zakładce „Konkurs na najlepszą rozprawę doktorską PUG”.

https://www.pwe.com.pl/czasopisma/przeglad-ustawodawstwa-gospodarczego/o-czasopismie/konkurs-na-najlepsza-prace


Gratulacje

Z radością informujemy o otrzymaniu przez 

Panią Profesor Alicję Grześkowiak

Odznaki Honorowej za Zasługi dla Legislacji.

Wręczenie odznaki miało miejsce 25 maja 2022 roku na Zamku Królewskim w

Warszawie z rąk Prezesa Rady Ministrów.

Pani Profesor składamy serdeczne gratulacje!


Ganty NCN dla Pracownikow WPPKiA KUL

Z radością informujemy, że  Pracownicy badawczo-dydaktyczni WPPKiA KUL otrzymali granty z NCN:

 

Pani dr hab. Anna Słowikowska, adiunkt w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, uzyskała grant w konkursie OPUS 22,

 

Pan dr Robert Tabaszewski, adiunkt w Katedrze Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, otrzymał grant w ramach konkursu SONATA 17.

 

Narodowe Centrum Nauki finansuje badania podstawowe, w drodze konkursów na finansowanie projektów badawczych. Zgłoszone do konkursów wnioski przechodzą dwuetapowy proces oceny, którego dokonują eksperci wybierani spośród wybitnych naukowców, polskich i zagranicznych. Do tegorocznych edycji konkursu OPUS (dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej) oraz SONATA (dla młodych naukowców) wpłynęło łącznie 3005 wniosków, a finansowanie otrzymało 589 projektów.

 

Pani Profesor i Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy życząc owocnej             i satysfakcjonującej pracy!!!


Prezentacja książki "Anatomia Przyjaźni czyli dzieje wspólne polsko-węgierskie"

W imieniu Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka zapraszamy na prezentację książki prof. Istvána Kovácsa pt. "Anatomia Przyjaźni czyli dzieje wspólne polsko-węgierskie".

Monografia jest pierwszą częścią trylogii opisującej tysiącletnią przyjaźń polsko-węgierską; tom pierwszy obejmuje okres historyczny od czasów wczesnej państwowości do końca do panowania Stefana Batorego.

Prezentacja odbędzie się w czwartek 26 maja 2022 r. w budynku Collegium Jana Pawła II przy Al. Racławickich 14 w sali C-608 o godz. 13.00.

Zapraszamy.

 


Kondolencje

 

Z żalem i smutkiem informujemy, że w dniu 22 maja 2022 roku

odszedł do domu Boga Ojca

śp. Pan Ryszard Widło,

Tato Pana dra hab. Jacka Widło, prof. KUL

 

Zapewniając o naszej modlitwie

składamy Panu Profesorowi i Jego Rodzinie szczere wyrazy współczucia.

 

 

Kolegium Dziekańskie

i Społeczność akademicka WPPKiA  KUL

 

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę

25 maja 2022 r. o godz. 13.00

w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie.