Zmarł student WPPKiA

Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci

Studenta I roku prawa WPPKiA KUL

Pana Patryka Chojeckiego.

Rodzinie, Przyjaciołom, Kolegom i Koleżankom Zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia

 

Kolegium Dziekańskie

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL


Wstępne listy rankingowe - zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

Prosimy o zapoznanie się ze wstępnymi listami rankingowymi zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej dla doktorantów w roku akademickim 2020/2021.

Wstępna lista rankingowa


UWAGA DOKTORANCI

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2020/2021.

 

III i IV rok prawo kanoniczne i nauki prawne

prawo kanoniczne

nauki prawne


Gratulacje z okazji nadania tytułu profesorskiego dla Pana Profesora Waldemara Bednaruka

Z radością i satysfakcją informujemy, że w dniu 28 września 2020 roku

Prezydent Rzeczypospolitej  Polskiej nadał naszemu Pracownikowi,

 

Panu dr. hab. Waldemarowi Bednarukowi

tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie nauki prawne.

 

Panu Profesorowi składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów w realizacji planów i zamierzeń naukowych, a także wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

 

Kolegium Dziekańskie i Społeczność akademicka WPPKiA KUL


Dostęp do systemów informacji prawnej

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi dostępu do systemów informacji prawnej, informujemy, że:

dostęp w sieci e-kul (na komputerach zalogowanych w sieci wewnętrznej KUL) obejmuje Lex Akademia Premium (link: http://ip.lex.pl) oraz Legalis Premium (link: http://www.sip.legalis.pl)

dostęp spoza sieci wewnętrznej dla pracowników WPPKiA KUL został zagwarantowany poprzez indywidualne konta imienne założone zdalnie przez administratora licencji (na podstawie adresów mailowych przekazanych przez sekretariat WPPKiA)

dostęp spoza sieci wewnętrznej dla studentów i doktorantów możliwy jest poprzez system HAN:
dostęp do SIP Legalis http://buhan.kul.pl/han/legalis1/
dostęp do SIP Lex http://buhan.kul.pl/han/lex/

Przypominamy jednocześnie, że licencje te zostały udostępnione wyłącznie dla celów dydaktycznych.


Gratulacje dla Pani Profesor Joanny Misztal-Koneckiej

Z dumą i radością przyjęliśmy wiadomość o nadaniu w dniu 28 września 2020 roku

przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

tytułu profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

pani dr hab. Joannie Misztal-Koneckiej,

Dyrektorowi Instytutu Nauk Prawnych,

Kierownikowi Katedry Postępowania Cywilnego WPPKiA KUL.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz satysfakcji i zadowolenia z przyszłych dokonań w sferze zawodowej.

 

Kolegium Dziekańskie i Społeczność akademicka WPPKiA KUL


Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej

W imieniu Dyrekcji Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych  informujemy, że
trwa  XXII edycja Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie
w dziedzinie pracy i polityki społecznej. Jego celem jest m.in.
ujawnienie talentów i promocja zarówno tematyki ich prac, jak i
uczelni z których się wywodzą.

Zapraszamy  do  zgłaszania  prac  zakończonych w 2019 i 2020 roku.
Termin zgłoszeń mija 19 października  br., ale akceptowany jest
indywidualny tryb ustalenia terminu.

Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej
https://www.ipiss.com.pl/?konkurs-mgr-i-dr=edycja-xxii

 

materiały związane z konkursem:

plakat

ulotka

formularz zgłoszenia pracy magisterskiej

formularz zgłoszenia pracy doktorskiej

 


Profesura belwederska dla Prorektora ds. misji i administracji KUL ks. dr. hab. Mirosława Sitarza

Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, że w dniu21 września 2020 roku

ks. dr hab. Mirosław Sitarz,

Prorektor ds. misji i administracji KUL,

 Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego WPPKiA KUL

otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

tytuł naukowy profesora.

Nadanie tego tytułu jest uhonorowaniem znaczącego dorobku naukowego Księdza Profesora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie prawo kanoniczne oraz Jego wieloletniej pracy w zakresie kształcenia studentów i młodych naukowców.

W imieniu Władz Dziekańskich oraz całej wspólnoty akademickiej Wydziału  Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów w realizacji planów i zamierzeń naukowych.

 

Dziekan WPPKiA KUL

Prof. KUL dr hab. Andrzej Herbet