Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi i informacjami na temat inauguracji roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

 

INAUGURACJA 2020/2021

 

 

 

 


Konkurs organizowany przez Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne S.A

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i zasadami konkursu na najlepszą pracę magisterską lub rozprawę doktorską, organizowanego przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A, który ma na celu popularyzowanie wiedzy z zakresu ustawodawstwa handlowego i gospodarczego oraz promowanie szczególnie uzdolnionych autorów prac magisterskich oraz rozpraw doktorskich.

Zachęcamy do wzięcia udziału.

 

strona ze szczegółami konkursu


Prof. KUL dr hab. Andrzej Herbet członkiem zespołu eksperckiego w Komisji ds. Nadzoru Właścicielskiego

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 września 2020 roku
prof. KUL dr hab. Andrzej Herbet,
Dziekan WPPKiA KUL, Kierownik Katedry Prawa Handlowego,
został powołany
na członka Zespołu eksperckiego do spraw wykorzystania

nowych technologii w prawie handlowym
wchodzącego w skład
Komisji do spraw Nadzoru Właścicielskiego.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 


Ks. prof. KUL dr hab. Mirosław Sitarz Prorektorem KUL

Ks. prof. KUL dr hab. Mirosław Sitarz,

 

kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego WPPKiA KUL

Z dniem 1 września 2020 roku

 

został powołany na stanowisko Prorektora ds. misji i administracji KUL

na kadencję 2020 – 2024.

 

Serdecznie gratulujemy, życząc Księdzu Profesorowi
wielu sił, wytrwałości i Bożego błogosławieństwa.

 

 

Społeczność Akademicka
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II


Ks. dr hab. Włodzimierz Broński członkiem Kolegium Najwyższej Izby Kontroli

Informujemy, że na wniosek Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Pani Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powołała ks. dr. hab. Włodzimierza Brońskiego, kierownika Katedry Negocjacji i Mediacji KUL,  na członka Kolegium Najwyższej Izby Kontroli na trzecią kadencję.

 

Serdecznie gratulujemy


IV edycja Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego

W imieniu Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
Pana Mariusza Haładyja przekazujemy informację o IV edycji
konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego ku
pamięci Stanisława Bukowieckiego.

Do udziału w konkursie zaproszeni są autorzy prac magisterskich
napisanych w języku polskim albo angielskim, na podstawie których nie
wcześniej niż 15 maja 2018 roku i nie później niż 31 sierpnia 2020
roku nadano w Rzeczypospolitej Polskiej tytuł zawodowy magistra w
zakresie nauk prawnych.

 

Link do strony ze szczegółami konkursu:

 

https://prokuratoria.gov.pl/iv-edycja-konkursu-o-nagrode-prezesa-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-za-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-prawa-sadowego,new,mg,21.html,158

 


Konkursy organizowane przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.

Szanowni Państwo

 

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami oraz wzięcia udziału w konkursach na najlepszą pracę magisterską lub rozprawę doktorską, organizowanych przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. z zakresu ustawodawstwa handlowego i gospodarczego oraz prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Do konkursów mogą być zgłoszone prace i rozprawy obronione w okresie 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2020 r.

 

Konkursy PWE - list przewodni

 

Regulamin konkursu z zakresu ustawodawstwa handlowego i gospodarczego

 

Regulamin konkursu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego

 


Rekrutacja do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej 2020 r.

Zapraszamy studentów - absolwentów WPPKiA do wzięcia udziału w rekrutacji do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP).

Rekrutacja w 2020 r. została przesunięta na drugą połowę roku.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi materiałami

 

Zaproszenie do wzięcia udziału w rekrutacji

 

Informacja - rekrutacja KSAP 2020