Informacja organizacyjna

Informujemy, że Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL jest jednostką organizacyjną odrębną i całkowicie niezależną od Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

 

 

 


Nagroda Prezesa Oddziału PAN w Lublinie dla młodych pracowników naukowych

Zapraszamy do ubiegania się o "Nagrodę Prezesa Oddziału PAN w Lublinie dla młodych pracowników naukowych" przyznawaną za najlepszą oryginalną pracę naukową o charakterze twórczym z terenu działalności Oddziału.

 

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami:

 

Pismo przewodnie

Strona internetowa Oddziału PAN w Lublinie

 

 

 


Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Znaczenie konstytucji w dziejach Polski i świata"

Konferencja pod patronatem honorowym

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzeja Dudy

 

 

link do wydarzenia

 


4th European Forum on Human Rights and Humanitarian Law

Zapraszamy do udziału w Konferencji w ramach 4 Europejskiego Forum Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego pt. "Time for individual, national and global solidarity: Domestic and international human rights norms and COVID-19"

 

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

link do wydarzenia:

 

 https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aaf33cb1499424e5186dbe29e7f9f18e2%40thread.tacv2/conversations?groupId=6d0d9265-63a0-492c-9fdd-db36a6c66089&tenantId=be317277-3672-487f-8f68-2059ad90b435

 

 

 


Profesorowie WPPKiA powołani do Rady Naukowej Instytutu De Republica

Premier Mateusz Morawiecki 15 marca 2021 r. wręczył akty powołań osobom wybranym do Rady Naukowej Instytutu De Republica, która będzie pełniła funkcje opiniodawcze i doradcze. W jej skład wchodzą uznani naukowcy z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, prawnych – historii, socjologii, politologii, filozofii, psychologii społecznej oraz antropologii.

Wśród powołanych znaleźli się pracownicy naukowi Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL: prof. KUL dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, ks. prof. KUL dr hab. Krzysztof Mikołajczuk oraz prof. KUL dr hab. Filip Ciepły.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 


Zapisy na przedmiot fakultatywny „Global Health Law” z Prof. Allyn Taylor, USA

Studentów i doktorantów zapraszamy od kwietnia na zajęcia fakultatywne z zakresu „Global Health Law”, prowadzone przez Panią profesor Allyn Taylor, prawnika i naukowca zatrudnionego na Uniwersytetach w Waszyngtonie i Seattle w USA.
Wykłady z przedmiotu „Global Health Law” nabierają szczególnego znaczenia w sytuacji światowej pandemii. Będą prowadzone przez głównego konsultanta WHO w sprawie COVID-19, stałego eksperta Banku Światowego, autorkę Konwencji międzynarodowej FCTC przyjętej przez kraje członkowskie ONZ, obecnie opracowującej projekt międzynarodowej konwencji z zakresu obrotu szczepionkami i kontroli szczepień związanych z COVID-19. Wiedza P. prof. Taylor w zakresie globalnych rozwiązań systemowych jest unikalna.


Terminy zajęć: https://e.kul.pl/qlsale.html?op=10&zid=552939


Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia specjalistycznego fakultetu (30 h). Zgłoszenia prosimy kierować mailowo: prawo@kul.pl

 

 

 


Konkurs o nagrodę I Zastępcy Prokuratora Generalnego - Prokuratora Krajowego

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat Konkursu o nagrodę I Zastępcy Prokuratora Generalnego - Prokuratora Krajowego na najlepszą rozprawę doktorską i najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa karnego, procedury karnej i kryminalistyki, dotyczącą przestępczości gospodarczej, korupcyjnej lub cyberprzestępczości.

Zachęcamy do udziału w konkursie . Zgłoszenia należy dokonać do 30 kwietnia 2021 r.

 

Plakat informacyjny

Regulamin konkursu

Zał. 1 - Formularz zgłoszenia do konkursu   (formularz Word)

Zał. 2 - Zaświadczenie o obronie rozprawy doktorskiej/pracy magisterskiej    (formularz Word)

 

 

 


Nowe możliwości doskonalenia zawodowego dla studentów prawa KUL.

Zyskaj "Certificate Program on Lawyering in the Public Interest" wydany
przez Center for Advancing Legal Skills oraz the Rule of Law Institute
Foundation.

Więcej informacji o 16-godzinnym kursie na stronie:
https://www.kul.pl/certificate-program-on-lawyering-in-the-public-interest,art_93487.html

Wypełnij formularz on-line i zyskaj nowe kompetencje:
https://forms.gle/gbbetU3gZp4nsYbP8