• Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik, od 1997 pracownik Katedry Metodologii Nauk
 • magister chemii,
 • doktor filozofii - rozprawa doktorska pt. Rationality: A preliminary philosophical account (manuskrypt)
 • doktor habilitowany - rozprawa habilitacyjna pt. "Odkrywanie aksjologicznego wymiaru nauki", Lublin 2008.

Obszary zainteresowań

 • filozofia nauki,
 • filozofia techniki
 • logika praktyczna,
 • etyka badań naukowych,
 • etyka informatyczna,
 • nauka-społeczeństwo-wartości

Pełnione funkcje

 • 1997-2002: opiekun rocznika studentów filozofii teoretycznej,
 • 2000-2001: sekretarz Wydziałowej Komisji Akredytacyjnej dla Wydziału Filozofii KUL,
 • od 2000: redaktor działu obejmującego metodologię i historię filozofii współczesnej w Powszechnej Encyklopedii Filozofii,
 • 2001: elektor KUL na wybory do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego,
 • od 2001: członek komitetu redakcyjnego Summarium, rocznika Towarzystwa Naukowego KUL,
 • od 2001: koordynator programu Socrates-Erasmus dla Instytutu Filozofii Teoretycznej, Wydział Filozofii KUL,
 • 2006-2007: Przewodnicząca Komisji Lokalowej Wydziału Filozofii,
 • 2007: Pełnomocnik Rektora ds. Projektu Lublin-Miasto wiedzy,
 • od 2008: koordynator studiów filozoficznych w języku angielskim,
 • od października 2009 do 31 sierpnia 2012 - Prodziekan Wydziału Filozofii i Kierownik studiów doktoranckich na tym Wydziale
 • od 1.09.2011 – kierownik Katedry Metodologii Nauk

 • od 1 września 2012  do 14 grudnia 2013  - Prorektor ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą
 • od 1 października 2014 - dyrektor Instytutu Jana Pawła II, Ośrodka Badań nad myślą Jana Pawła II i redaktor naczelny czasopisma "Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II" (lista ERIH+)

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2021, godz. 12:05 - Anna Szałek