Spis publikacji

Książki [Books]

 • Zon, J. 2000. Bioplazma i plazma fizyczna w układach żywych. Studium przyrodnicze i filozoficzne. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, ss. 340. [Bioplasma and Physical Plasma in the Living Systems. A study in Sicence and Philosophy] [Summary] [Spis treści (172.16 KB)].
 • Zon, J. 1986. Plazma elektronowa w błonach biologicznych. Lublin: Red. Wyd. KUL. [Electronic plasma in biomembranes].góra strony


Artykuły w czasopismach recenzowanych [Articles in peer-reviewed journals] [razem 17]


2005

 • Zon, J. 2005. Physical plasma switchability in the brain. Electromagnetic Biology and Medicine. 24: 273-282.

1998

 • Zon, J. 1998. Zarzuty pseudonaukowości wobec Włodzimierza Sedlaka koncepcji bioplazmy. Rocz. Filoz. 46, z. 3: 211-240. [Alleged pseudoscientificality of Wlodzimerz Sedlak concept of bioplasma] [Zarzuty (265.14 KB), Zarzuty (196.15 KB)]

1997

 • Zon, J. 1997. Życie jest plazmą. Współczesna postać metafory życia jako ognia. Rocz. Filoz., 45, z. 3: 221-247. [Life is plasma. The present form of the metaphor of life as fire] [Zycie jest (278.85 KB), Zycie jest287.08 KB)] (

1996

 • Zon, J. 1996. Postulaty pod adresem elektrokonsumpcji wynikające z obecnego stanu wiedzy w zakresie bioelektromagnetyki. Człowiek i Przyroda, nr 4: 103-115. [Postulates concerning electroconsumption emerging from the present state of the knowledge in bioelectromagnetics] [Postulaty175.71 KB), Postulaty (93.58 KB)]

1995

 • Zon, J. 1995. Doktryna pneumy a koncepcja bioplazmy. II. Własności i funkcje pneumy i plazmy fizycznej w świecie ożywionym. Rocz. Filoz. 43, z. 3: 99-125. [The doctrine of pneuma vs the concept of bioplasma. II. The properties and functions of pneuma and the physical plasma in the living world] [Doktryna (313.44 KB), Doktryna (2.21 MB)]

1994

 • Zon, J. 1994. Starostoicka doktryna pneumy a koncepcja bioplazmy. I. Własności pneumy i plazmy fizycznej w świecie 'nieożywionym'. Rocz. Filoz. 42, z. 3: 35-64. [The Old-Stoa doctrine of pneuma vs the concept of bioplasma. I. The properties of pneuma and the physical plasma in the ‘non-living’ world] [Starostoicka doktryna (325.31 KB), Starostoicka doktryna (254.35 KB)]
 • Zon, J. 1994. Bioelektromagnetyka i etyka. Niektóre kwestie moralne związane ze skażeniem elektromagnetycznym środowiska. Ethos 7, 1-2(25/26): 135-150. [Bioelectromagnetics and ethics. Some moral questions realated to the electomagnetic contamination of the environment] [Bioelektromagnetyka i etyka (195.02 KB), Bioelektromagnetyka i etyka (88.01 KB)]

1991-1992

 • Zon, J. 1991-1992. Biomikroelektronika. Wstępna charakterystyka jej przedmiotu, metod i zadań. Rocz. Filoz. 39-40, z. 3: 151-161. [Biomicroelectronics. A preliminary characteristics of its subject, methods, and assignments]

1990

1987

 • Zon, J. R. 1987. Physical plasma may exist in biostructures: A reply to the critique by Quickenden and Tilbury. Physiol. Chem. Phys. & Med. NMR 19: 295-300.

1986

 • Zon, J. R. 1986. Bioelectronics: A background area for biomicroelectronics in the science of bioelectricity. Rocz. Filoz. 34, z. 3: 183-201. [Bioelectronics 421.53 KB)]
 • Wnuk, M., J. Zon. 1986. Wkład Włodzimierza Sedlaka w powstawanie bioelektroniki. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 23, 3-4: 88-103. [Contribution of Wlodzimerz Sedlak in the origins of bioelectronics] [Wnuk_i1986s88.pdf (398.01 KB)]

1983

 • Zon, J. 1983. Electronic conductivity in biological membranes. Rocz. Filoz. 31, z. 3: 165-183.

1980

 • Zon, Jozef R. 1980. The living cell as a plasma physical system. Physiol. Chem. Phys. 12: 357-364.

1979

 • Zon, J. 1979. Występowanie plazmy fizycznej w strukturach żywych. Rocz. Filoz. 27, z. 3: 125-134.[The occurence of physical plasma in living structures].
 • Zon, J. R. 1979. Physical plasma in biological solids: A possible mechanism for resonant interactions between low intensity microwaves and biological systems. Physiol. Chem. Phys. 11: 501-506.

1976

 • Zon, J. 1976. Wpływ naturalnego środowiska elektromagnetycznego na człowieka. Rocz. Filoz. 23, z. 3: 89-100. [The effect of the natural electromagnetic environment on the man]góra stronyRozdziały w opracowaniach zbiorowych [Chapters in books]
 • Zon, J. R., Ti H. Tien 1988. Electronic properties of natural and modeled bilayer membranes. In: Modern Bioelectricity. ed. A. A. Marino, 181-241. New York: Marcel Dekker.
 • Tien Ti. H., J. R. Zon. 1987. Field effects in experimental lipid membranes and biomembranes. In: Mechanistic Approaches to Interaction of Electric and Electromagnetic Fields with Living Systems. eds. M. Blank, E. Feindl, 301-324. New York-London: Plenum Press.


góra strony

 


Recenzje książek [Book reviews] [razem 9]


2001-2002

 • Zon, J. 2000-2001. Recenzja: Kazimierz Jodkowski, Metodologiczne aspekty kontrowersji: ewolucjonizm - kreacjonizm, Lublin 1998. Roczniki Filozoficzne 48-49, z. 3: 146-49.

2000

 • Zon, J. 2000. BioSystems. Biuletyn Fundacji Bioelektroniki, 1(16): 4.

1998

 • Zon, J. 1998. Recenzja: N. Kuster, Q. Balzano, J.C. Lin (eds.), Mobile Communications Safety, Chapman and Hall, London 1997. Rocz. Filoz. 46, z. 3 : 264-68.

1996

 • Zon, J. 1996. Recenzja: M. Siemiński, Fizyka zagrożeń środowiska, PWN, Warszawa 1994. Roczniki Filoz. 44, z.3: 216-221.

1995

 • Zon, J. 1995. Recenzja: Bożydar L. J. Kaczmarek, Mózg, język, zachowanie. Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin 1994. ss. 76 [Seria: Wykłady otwarte UMCS]. Akcent, 2(60): 168-170.

1993

 • Zon, J. 1993. Recenzja: Stephen Bone, Bogumil Zaba, Bioelectronics, J. Wiley and Sons, Chichester-New York, 1992. Rocz. Filoz. 41, z. 3: 155-157.

1980

 • Zon, J. 1980. Recenzja: H. König, Unsichtbare Umwelt. Der Mensch im Spielfeld der elektromagnetischer Kräfte, München 1977. Rocz. Filoz. 28: 199-201.

1975

 • Zon, J. 1975. Recenzja: A.E. Needham, The Significance of Zoochromes, Springer, Berlin 1974. Kosmos A 25: 461-464.
 • Zon, J. 1975. Recenzja: H. Mikołajczyk, Pola elektromagnetyczne, PWN, Warszawa 1974, ss. 230. Kosmos A 25, 2: 171-173.góra strony
Hasła w encyklopediach [Encyclopedia entries] [razem 25]


2006

 • Zon, J. 2006. Mutacjonizm. [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii. t. 7, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. [w druku] [Mutationism]
 • Zon, J. 2006. Mutacja. [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii.. t. 7, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. [w druku] [Mutation]
 • Zon, J. 2006. Mechanicyzm. [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii. t. 7, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. [w druku] [Mechanism]

2005

 • Zon, J. 2005. Mayr, Ernst. [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 6, 948-50. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. [ ]

2004

 • Zon, J. 2004. Loeb, Jacques. [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 10, 1300-1301. Lublin: TN KUL. [ ]
 • Zon, J. 2004. Kleantes z Assos. t. 5, 629-630. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. [Cleanthes from Assos]
 • Zon, J. 2004. Katalepsis. [w:] t. 5, 536. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. [ ]

2003

 • Zon, J. 2003. Inwolucja. [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii., t. 4, 906-907. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. [Involution]
 • Zon, J. 2003. Huxley, Thomas H. [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 4, 678-682. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. [ ]
 • Zon, J. 2003. Homeostaza. [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii., 556-558. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. [Homeostasis]
 • Zon, J. 2003. Haeckel, Ernst. [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 4, 171-173. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. [ ]

2002

 • Zon, J. 2002. Genealogia biologiczna. [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii., 734-735. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. [Genealogy (biological)]
 • Zon, J. 2002. Ewolucjonizm. [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 3, 335-351. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. [Evolutionism]
 • Zon, J. 2002. Ewolucja. [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii., t. 3, 331-335. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. [Evolution]

2001

 • Zon, J. 2001. Darwinizm. Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 2, 412-413. Lublin : Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. [Darwinism]
 • Zon, J. 2001. Darwin, Charles Robert. [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 2, 409-412. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.[ ]

2000

 • Zon, J. 2000. Baer, Karl Ernst von. Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 1, 461-463. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. [ ]

1997

 • Zon, J. 1997. Instynkt. Encyklopedia Katolicka., t. 7, 287. Lublin: TN KUL. [Instinct]
 • Zon, J. 1997. Homeostaza. Leksykon filozofii klasycznej. Red. J. Herbut, 272-273. Lublin: TN KUL. [Homeostasis]

1993

 • Zon, J. 1993. Homeostaza. W Encyklopedia Katolicka., t. 6, 1165. Lublin: TN KUL. [Homeostasis]
 • Zon, J. 1993. Harassek, Stefan. [w:] Encyklopedia Katolicka., t. 6, 547. Lublin: TN KUL. [ ]

1989

 • Zon, J. 1989. Gerontologia. [w:] Encyklopedia Katolicka., t. 5, 1015-1016. Lublin: TN KUL. [Gerontology]
 • Zon, J. 1989. Genealogia (biologiczna). [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 5, 939-40. Lublin: TN KUL. [Genealogy (biological)]
 • Zon, J. 1989. Filogeneza. [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 5, 230. Lublin: TN KUL. [Phylogeny]

1983

 • Zon, J. 1983. Ewolucjonizm. [w:] Encyklopedia Katolicka., t. 4, 1449-1451. Lublin: TN KUL. [Evolutionism]


Materiały konferencyjne [Conference presentations] [razem 23]

 • Zon, J. oprac. 2005. Komu i po co potrzebna jest dziś filozofia przyrody? Punkty widzenia dyskutowane podczas VII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w Szczecinie, 17 września 2004 roku oraz wypowiedzi zebrane po Zjeździe (cz. 1.). Roczniki Filozoficzne 53, 2: 405-437; (cz. 2.). Roczniki Filozoficzne 54, 1: 298-359. [For whom and for what sake is the philosophy of nature useful today]
 • Zon, J. 2006 (?) Milcząco przyjmowana wiedza i wartościowanie w rozważaniach dotyczących związku życia i pól elektromagnetycznych. [w:] Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata, Red. A. Latawiec Warszawa. [w druku] [Tacitl knowledge and valuing in the considerations on the links between life and electromagnetic fields].
 • Zon, J. 2004. Aksjologia w bioelektromagnetyce. [w:] VII Polski Zjazd Filozoficzny, Oprac. mat. T. Budzan i wsp, 154. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. [Axiology in bioelectromagnetics].
 • Zon, J. 2004. Od poszukiwania „duszy elektromagnetycznej” do zastosowań broni elektromagnetycznych: Elektromagnetyzm w służbie życia i śmierci. [w:] Kultura wobec techniki, Red. Jaroszyński P., Chłodna I., Gondek P., 121-134. Przyszłość Cywilizacji Zachodu, Lublin: Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej. [From the search for the ‘electromagnetic soul’ to the applications of electromangnetic weapons. Electromagnetism in the service of life and death].
 • Zon, J., M. Wnuk, Johann A. Szejka. 2002. Resonance mechanisms of the reception of electromagnetic fields by mobile charge carriers in biosystems. In: Endogenous Physical Fields in Biology. Abstract Book, 15. Prague: Institute of Radio Engineering and Electronics.
 • wnuk M., Zon, J. 2002. Znaczenie paleobiofizyki dla egzobiologii. [w:] Egzobiologia, czyli poszukiwanie życia w Kosmosie, Red. W. Dyk, 76-88. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. [The significance of paleobiophysics for exobiology]. [Wnuk_i2002s76.pdf (291.84 KB)]
 • Zon, J. 2001. Jak można i dla jakich powodów warto uwspółcześnić stoicką koncepcję duszy jako ognia twórczego. [w:] Nauka w poszukiwaniu duszy ludzkiej, Red. W. Dyk, 66-93. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. [How and for what reasons the Stoic concept of the soul as the creative fire should be renewed].
 • Zon, J., M. Wnuk. 2000. The role of physical plasma in selforganization in biosystems. In: Electromagnetic Aspects of Selforganization in Biology. Abstract Book, 14-15. Prague: Institute of Radio Engineering and Electronics.
 • Zon, J. 1999. Ochrona środowiska elektromagnetycznego w świetle bioelektromagnetyki. Podstawowe kwestie sporne. [w:] Krajowe Sympozjum Telekomunikacji '99, 96-103Warszawa: Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej. [Environmental protection in the light of bioelectromagnetics].
 • Zon, J. oprac. 1998. Nauka - filozofia nauki - filozofia przyrody (Dyskusja panelowa). Rocz. Filoz. 46, z. 3: 89-114. [Science – philosophy of science – philosophy of nature].
 • **Zon, J. 1997-1998. Głos w dyskusji panelowej: W kręgu filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z dorobku Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej z okazji 60-lecia Uczelni (przedruk z Życia i Myśli 1978 r.). Summarium, 26-27: 202-203. [In the sphere of philosophy of The Catholic University of Lublin].
 • Zon, J., M. Wnuk. 1994. Specyfika bioelektronicznego sposobu ujmowania relacji pomiędzy układem żywym a jego otoczeniem. [w:] Wpływ czynników środowiska na organizm jako system elektroniczny. VII Sympozjum Bioelektroniki (Streszczenia prezentacji sympozjalnych), Lublin: Katedra i Zakład Biologii Teoretycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Fundacja Bioelektroniki im. Włodzimierza Sedlaka. [Specificity of bioelectronic way of formulating the relation between organism and its environment].
 • Zon, J. 1990. 'Topografia' badań w dziedzinie bioelektroniki. [w:] Bioelektronika. Materiały VI Sympozjum, red. W. Sedlak, J. Zon, M. Wnuk, 11-34. Lublin: Red. Wyd. KUL. [‘Topography’ of the investigation in the field of bioelectronics] [Topografia (338.65 KB), Topografia (112.26 KB)]
 • Zon, J., J. Szejka. 1988. Plazmowy mechanizm recepcji statycznych i wolnozmiennych pól magnetycznych przez organizmy. [w:] Bioplazma. Materiały II Konferencji, red. W. Sedlak, J. Zon, M. Wnuk, 71-85. Lublin: Red. Wyd. KUL. [Plasma mechanism of the reception of static and low-frequency magnetic fileds by organisms].
 • Zon, J. 1988. Propozycje eksperymentów fizjologicznych mających na celu wykrycie plazmy fizycznej w biostrukturach. [w:] Bioplazma. Materiały II Konferencji, red. W. Sedlak, J. Zon, M. Wnuk, 125-138. Lublin: Red. Wyd. KUL. [Suggestions of experiments in physiology aimed at the detection of the physical plasma in biostructures].
 • Zon, J. 1986. Biomikroelektronika - przedmiot, cel i metody. [w:] Streszczenia Prac VI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Biofizycznego, 181. Szczecin. [Biomicroelectronics – its subject, aim, and methods].
 • Zon, J. 1985. Plazma elektronowa w błonach biologicznych? W Streszczenia prac sympozjum pt. 'Błony biologiczne', 47. Łódź. [Electronic plasma in biomembranes?].
 • Zon, J. 1983. Czy plazma fizyczna może istnieć w jądrze komórkowym? W Streszczenia. V Zjazd Biofizyków Polskich Wrocław. [Is the existence of the physical plasma in the nucleus of the cell possible?].
 • Wolkowski, Zbigniew. W., Wlodzimierz Sedlak, Jozef Zon, Gerarda Jodkowska. 1983. Méchanisme plasmique de la reception du rayonment électromagnétique á basse fréquence par les systemes vivants. In: Interaction of Non-Ionizing Electromagnetic Radiation with Living Systems, Z. W. Wolkowski, (ed.). 139-158. Paris: Z. W. Wolkowski. [Plasma mechanism of the reception of the electromagnetic radiation of low frequency by living systems].
 • Wolkowski, Zbigniew W., Włodzimierz Sedlak, Józef Zon. 1983. The utility of bioelectronics and bioplasma concept in the study of the biological terrain and its equilibrium. [w:] First World Energy Medicine Congress, Z. W. Wolkowski, (ed.). 127-135. Paris: Z. W. Wolkowski [The utility of bioelectronics (215.67 KB), The utility of bioelectronics (96.49 KB)].
 • Zon, Jozef. 1980. Plazma fizyczna w mitochondriach i cytoplazmie. Zeszyty Naukowe PAX, Dodatek do nr. 3: 28-35. [Physical plasma in mitochondria and cytoplasm]
 • Zon, J. 1979. Bioelektroniczny aspekt procesów gerontalnych. Bioelektronika. Materiały I Krajowego Sympozjum, W. Sedlak, (red.). 229-237. Lublin: TN KUL. [Bioelectronic aspect of the gerontal processes].
 • Zon, Józef R. 1978. A hypothesis of plasmonic absorption of RF-energy by biological objects. Proceedings of the IV-th International Symposium on Electromagnetical Compatibility, 450-460. Wrocław: Wrocław Technical University Press.

Tłumaczenia z języków obcych [Translations]

 • Becker, Robert O., Gary Selden. 1994. Elektropolis. Elektromagnetyzm i podstawy życia. Tłum. z ang. J. Zon. Warszawa: IW PAX. [Oryginał: The Body Electric. Electromagnetism and the Foundation of Life, Morrow, New York 1985.]


góra strony


Publikacje w Interneciegóra strony

Inne [Other] [razem 76]

 • Zon, J. 2004. Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych. Przegląd Uniwersytecki 16, 2(88): 24-27.
 • Zon, J. 2000. Prof. dr hab. inż. Jan Hołownia (1919-2000). Biuletyn Fundacji Bioelektroniki, 1(16): 2.
 • Zon, J. 2000. Bioelektronika w światowej sieci komputerowej (www). Biuletyn Fundacji Bioelektroniki, 1(16): 1,2, 4.
 • Zon, J. 2000. Wykorzystanie literatury przedmiotu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. [w:] Nauczanie o przyrodzie. Materiały pomocnicze dla nauczycieli. Red. T. Michniowski i in., 25-38. Lublin: Nauczycielskie Studium Podyplomowe KUL.
 • Zon, J. 1999. Książki warte uwagi. Biuletyn Fundacji Bioelektroniki, 1(15): 1-2.
  JZ [Zon, J.] 1999. Fundusz Nagrody Sedlakowskiej. Biuletyn Fundacji Bioelektroniki, 1(15): 3.
 • Zon, J. 1999. Kronika naukowa. Biuletyn Fundacji Bioelektroniki, 1(15): 4.
  Zon, J. 1998. Bioelektronika u progu XXI wieku. Przegląd Uniwersytecki 10, 3(53): 17.
 • JZ Zon, J. 1998. To już pięć lat. 1(14): 1.
 • JZ [Zon, J.) 1998. Psi węch a bioelektronika. Biuletyn Fundacji Bioelektroniki, 1(14): 3-4.
 • JZ [Zon, J.) 1998. Nareszcie! Biuletyn Fundacji Bioelektroniki, 1(14): 1-2.
 • JRZ [Józef Zon]. 1997. Wiedza i umiejętność (2). Biuletyn Fundacji Bioelektroniki, 1 (13): 3.
 • Zon, J. 1997. Roczniki Filozoficzne. Z. 3. Filozofia Przyrody i Ochrona Środowiska (Informacja o zawartości T. 43). Biuletyn Fundacji Bioelektroniki, 1 (13): 2.
 • Zon, J. 1997. Propozycja została przyjęta. Biuletyn Fundacji Bioelektroniki, 1 (13): 2-3.
 • Zon, J. 1997. Literatura naukowa dla Fundacji. Biuletyn Fundacji Bioelektroniki, 1 (13): 1-2.
 • Zon, J. 1997. Dlaczego? Biuletyn Fundacji Bioelektroniki, 1 (13): 1.
 • JRZ [Józef Zon]. 1997. Biuletyn Fundacji Bioelektroniki, 1 (13): 2.
 • Zon, J. 1996. Sprawozdanie: II Konferencja naukowo-techniczna Pola elektromagnetyczne a energetyka i środowisko, Bielsko-Biała, 24-25 listopada 1994 r. Rocz. Filoz. 44, z. 3: 202-204.
 • Zon, J. 1995. Bioelektronik z Teksasu w KUL. Przegląd Uniwersytecki 7, 5 (37): 2.
 • Zon, J. 1995. Pierwsze trzy lata. Biuletyn Fundacji Bioelektroniki 4, 1 (10): 1.
 • Zon, J. 1995. Środowisko i elektronika życia. Przegląd Uniwersytecki 7, 1 (33): 9.
 • Zon, J. 1995. H. Kolbe vs van't Hoff. Biuletyn Fundacji Bioelektroniki 4, 2 (11): 1-2.
 • Zon, J. 1995. Fundusz Nagrody Sedlakowskiej. Biuletyn Fundacji Bioelektroniki 4, 1 (10): 5.
 • Zon, J. 1995. Freeman Widener Cope (1930-1982). Biuletyn Fundacji Bioelektroniki 4, 2 (11): 1-2.
 • Zon, J. 1995. Bioelektronikę inspirowaną przez twórczość ks. prof. Włodzimierza Sedlaka można i warto uprawiać także według klasycznego wzorca biofizyki (streszczenie referatu). Biuletyn Fundacji Bioelektroniki 4, 2 (11): 4.
 • JZ [Józef Zon]. 1995. Pola elektromagnetyczne a energetyka i środowisko (Sprawozdanie z konferencji). Biuletyn Fundacji Bioelektroniki 4, 1 (10): 3.
 • JRZ [Józef Zon]. 1995. Wiedza i umiejętność. Wykłady wygłoszone w The Center for Frontier Science. Biuletyn Fundacji Bioelektroniki, 3(12): 2.
 • Zon, J. 1995. O bioelektronice. Biuletyn Fundacji Bioelektroniki, 3(12): 1-2.
 • Zon, J. 1995. Nieco wspomnień... Biuletyn Fundacji Bioelektroniki, 3(12): 2.
 • Zon, J. 1995. Bioelectromagnetics. Journal of the Bioelectromagnetics Society. Biuletyn Fundacji Bioelektroniki 4, 1 (10): 3.
 • Zon, J. 1995. Biofizika. Biuletyn Fundacji Bioelektroniki, 3(12): 3-4.
 • Zon, J. 1994. VII Sympozjum Bioelektroniki. Wpływ czynników środowiska na organizm jako system elektroniczny. 16-17 grudnia 1994 r. Biuletyn Fundacji Bioelektroniki 4, 1 (10): 1-2.
 • Zon, J. 1994. Twórcy bioelektroniki. Albert Szent-Györgyi (1893-1986). Biuletyn Fundacji Bioelektroniki 3, 1 (6): 1-2.
 • Zon, J. 1994. Journal of Theoretical Biology. Biuletyn Fundacji Bioelektroniki 3, 3 (8): 2.
 • JZ [Józef Zon]. 1994. Trigger happy?! Biuletyn Fundacji Bioelektroniki 3, 2 (7): 1-2.
 • Zon, J. 1994. Rocznica śmierci Profesora. Biuletyn Fundacji Bioelektroniki 3, 2 (7): 1.
 • Zon, J. 1994. Frontier Perspectives. Biuletyn Fundacji Bioelektroniki 3, 2 (7): 1-2.
 • Zon, J. 1994. Electro- and Magnetobiology. Biuletyn Fundacji Bioelektroniki 3, 4 (9): 1-2.
 • JRZ [Józef Zon]. 1994. Sedlak tłumaczony na angielski. Biuletyn Fundacji Bioelektroniki 3, 1 (6): 1.
 • Zon, J. 1994. Health Physics. Biuletyn Fundacji Bioelektroniki 3, 1 (6): 1-2.
 • Zon, J. 1993. The Search for Meaning. The New Spirit in Science and Philosophy, P. Pylkkänen, Welligborough 1989. Biuletyn Fundacji Bioelektroniki 2, 1 (2): 2.
 • Zon, J. 1993. Profesor nie żyje. Biuletyn Fundacji Bioelektroniki 2, 1 (2): 1.
 • Zon, J. 1993. Oczekiwanie na rejestrację Fundacji jeszcze trwa. Biuletyn Fundacji Bioelektroniki 2, 1 (2): 1.
 • Zon, J. 1993. Nanobiology. Biuletyn Fundacji Bioelektroniki 2, 4 (5): 1-2.
 • Zon, J. 1993. Dobry początek naszej biblioteki. Biuletyn Fundacji Bioelektroniki 2, 2 (3): 1.
 • Zon, J. 1993. Biosensors & Bioelectronics. Biuletyn Fundacji Bioelektroniki 2, 3 (4): 2.
 • Zon, J. 1993. Bioelektronika po drugiej stronie globu. Biuletyn Fundacji Bioelektroniki 2, 3 (4): 1-2.
 • JZ [Józef Zon]. 1993. Poszerzenie składu Rady Naukowej. Biuletyn Fundacji Bioelektroniki 2, 3 (4): 1.
 • Zon, J. 1993. Nowe rubryki naszego Biuletynu. Biuletyn Fundacji Bioelektroniki 2, 4 (5): 1.
 • JRZ [Józef Zon]. 1993. Zaproszenie. Biuletyn Fundacji Bioelektroniki, 2(3): 2.
 • JRZ [Józef Zon]. 1993. Sztuczne pola elektromagnetyczne. Biuletyn Fundacji Bioelektroniki 2, 2 (3): 2.
 • Zon, J. 1993. Roczniki Filozoficzne, z. 3, 1991/1992. Biuletyn Fundacji Bioelektroniki 2, 1 (2): 2.
 • Zon, J. 1993. Nowości dostępne w Katedrze Biologii Teoretycznej: Pylkkänen, P., The Search for Meaning 1989. Biuletyn Fundacji Bioelektroniki, 1(2): 2.
 • Zon, J. 1992. Parę słów na początek. Biuletyn Fundacji Bioelektroniki 1, 1 (1): 1.
 • JRZ [Józef Zon]. 1992. Nowości dostępne w Katedrze Biologii Teoretycznej: Benoir, J., Field and energies related to healing. A review of Soviet and Western Studies 1984; Nordenström B., Link between electromagnetic fields and biological matter 1992; Bone, S., Zaba, S., Bioelectronics 1992; Becker R. O., Cross Currents 1990. Biuletyn Fundacji Bioelektroniki, 1(2): 1-2.
 • **JRZ [Józef Zon]. 1978. Promieniowanie mikrofalowe organizmu pomocą w diagnozie raka. Wszechświat 89, 1: 210
 • JRZ [Józef Zon]. 1988. Praca przy monitorze komputera i bóle głowy. Wszechświat 89, 5: 127.
 • Zon, J. 1988. Pole magnetyczne zmienia temperaturę ciała. Wszechświat 89, 1: 23-24.
 • Zon, J. 1988. Naturalne elektromagnetyczne promieniowanie długofalowe wpływa na czas przebiegu reakcji zapalnej. Wszechświat 89, 6: 151.
 • Zon, J. 1988. Laserowe łączenie i łatanie ścian naczyń krwionośnych oraz włókien nerwowych. Wszechświat 89, 3: 75.
 • Zon, J. 1988. Kijanki reagują na zaburzone pole geomagnetyczne. Wszechświat 89, 6: 151.
 • Zon, J. 1988. Głębokie wdechy i przerzuty nowotworów. Wszechświat 89, 6: 151.
 • JRZ [Józef Zon]. 1988. Drzewa jako wskaźnik podziemnego upływu skażonej promieniotwórczo wody. Wszechświat 89, 5: 126-127.
 • JRZ [Józef Zon]. 1987. Ciąża, alkohol i upośledzenie funkcji mózgu. Wszechświat 88, 11-12: 245-246.
 • JRZ [Józef Zon]. 1985. Prąd elektryczny zmniejsza albo znosi bóle nowotworowe. Wszechświat 86, 6: 70.
 • Zon, J. 1979. Ogólna charakterystyka nauki o bioelektryczności. Summarium 8, 28: 75-78.
 • Zon, J. 1979. Bioelektronika i psychotronika. Kierunki, 45: 11.
 • JRZ [Józef Zon]. 1979. Pierwiastki śladowe-pole geomagnetyczne-zmiany ewolucyjne. Wszechświat, 7-8: 178-79.
 • Zon, J. 1978. Nadzieje i trudności polskiej bioelektroniki. Więź, 2(238): 137-140 [Nadzieje (88.48 KB), Nadzieje (26.66 KB)].
 • Zon, J. 1978. Głos w dyskusji panelowej: W kręgu filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z dorobku Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej z okazji 60-lecia Uczelni. Życie i Myśl, 11(293): 21-72 [69-70].
 • Zon, J. 1975. Zon, J., 1975. Sympozjum poświęcone bioelektronice. Biul. Inform. KUL 4, 2(8): 38-40.
 • Zon, J. 1995. Środowisko i elektronika życia. Przegląd Uniwersytecki 7, 1(33): 9.
 • Zon, J. 1975. Sympozjum bioelektroniki. Zeszyty Naukowe KUL, 4: 71-73.
 • *JRZ [Józef Zon]. 199? Mierzenie oddziaływania publikacji na postęp badań naukowych. Wszechświat 82, 2: 210.
 • **Zon, J. 1978 Infradźwięki a sprawność organizmu. Wszechświat 89, 1,: 210.góra strony


dane wprowadził: Andrzej Zykubek
Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2007, godz. 06:50 - Andrzej Zykubek